Skip til primært indhold

På Egely bliver de mest sårbare unge klædt på til livet

Region Syddanmarks sikrede ungdomsinstitution huser både ungdomskriminelle og unge med lange anbringelsesforløb bag sig. Det er ikke altid lige nemt, men med den rette pædagogik og omsorg har de bedre kort på hånden, når de skal videre efter opholdet.

Lena Schødt Sørensen og Simone Findahl arbejder målrettet på at sikre de unge på Egely bedre trivsel og sundhed og dermed bedre muligheder i livet også efter opholdet på institutionen.

Smukt placeret mellem markerne på Vestfyn, lige udenfor Nørre Åby i nærheden af Middelfart, ligger Egely, som er Region Syddanmarks sikrede institution for unge.

En del af de unge, som er anbragt på sikrede institutioner, er der, fordi de har begået hård kriminalitet, og en del er der for at forhindre dem i at begå kriminalitet, eller fordi de er til fare for dem selv eller andre. De unge kommer fra hele Danmark og med mange forskellige baggrunde, men fælles for de fleste er, at de har haft et hårdt liv fra en ung alder.

Alle har ressourcer og muligheder

Når først de unge er indenfor Egelys mure, betyder det ikke noget, hvilke omstændigheder der har bragt dem der. Forstander Lena Schødt Sørensen forklarer:

- Lige meget hvad, de unge kommer med i bagagen, så har de alle sammen ressourcer og muligheder, og vi har til opgave at finde ind til deres motivation for at ville noget med deres liv.

Siden Egelys indvielse i 2004 har socialpædagoger døgnet rundt lagt et stort arbejde i at støtte de unge, og som noget nyt har de nu fået en kollega fra en helt anden faglighed. Egely har nemlig fået sin egen sygeplejerske. Simone Findahl blev ansat i efteråret 2023 til at opruste det sundhedsfaglige område, og hendes hverdag er allerede fyldt med mange forskellige slags opgaver.

Ekstra omsorg og hjælp til at holde styr på lægetiderne

Simone tager sig af de unge, hvis de har slået sig eller er kommet til skade, og hun giver dem en ekstra portion omsorg og opmærksomhed, når de har brug for det. Noget, som nogle af de anbragte unge ellers har skullet se langt efter i deres nogle gange lange række af anbringelser.

- Jeg har fat i den røde tråd med hensyn til de unges almene trivsel og sundhed og gør langt hen ad vejen det, som en mor eller far ellers ville gøre. Jeg taler med dem om personlig hygiejne, gode søvnvaner, forelskelse, seksualitet og alt det andet, der hører med til livet som teenager. Nok er de anbragt, men først og fremmest er de unge og usikre, og de står et sted, hvor de skal til at finde ud af livet og deres egne kroppe og sind.

Simone forklarer videre, at ligesom alle andre mennesker har de unge på Egely også nogle gange brug for at komme til lægen, eller de går i forløb på sygehuset. Som sygeplejerske er Simone skolet til at have tovholderfunktionen i patientforløb, og selvom hendes hverdag langt fra ser ud, som hvis hun havde været ansat på en sygehusafdeling, så bliver hendes faglige kunnen udnyttet til fulde, her hvor hun er. Hun koordinerer lægetider, og hun hjælper de unge med at følge behandlingen. Mange af de unge kommer fra forløb i sundhedsvæsenet, som ikke er blevet afsluttet ordentligt, så Simone samler tråden op og hjælper de unge under deres anbringelse, og hun sørger for en god overdragelse, når de skal videre fra Egely.

Klar til livet efter Egely

Ligesom Simone havde forstanderen Lena også sin første arbejdsdag i efteråret. Da hun trådte ind ad porten, var det med arbejdstasken fuld af ambitioner og håb, for hun vil gerne inddrage de unge langt mere i, hvordan livet og hverdagen på Egely skal være.

Hun forklarer det sådan her:

- Vi skal give de unge en stemme, og vi skal have mere fællesskab. De unge skal have noget fornuftigt at tage sig til, og fremadrettet skal vi i langt højere grad have et ungeperspektiv på vores hverdag og ikke kun et fagperspektiv.

Hver dag bliver der arbejdet pædagogisk og sundhedsfagligt med de unge, for at de kan stå bedre i livet, når de skal videre, men Lena vil tage det skridtet videre. Hun stiller for eksempel spørgsmål ved, hvorfor de unge får varm mad midt på dagen i stedet for at have madpakke med i skole. Hvis de får et job eller skal gå i skole, når de er færdige med at være på Egely, vil der højst sandsynligt ikke blive serveret varm mad klokken 12. Hvorfor ikke forberede dem på den del af arbejdslivet? Hvorfor i det hele taget ikke spørge dem, hvad de godt kunne tænke sig? Det synes at være Lenas tilgang til fremtiden på Egely.

Hun vil gerne klæde de unge på til livet, inddrage dem og give dem et ansvar. Men hun anerkender, at der er begrænsninger for, hvad man kan gøre på en sikret institution. De anbragte unge kan opføre sig som nogle hårde drenge og piger, men de er også bare unge mennesker, med alt hvad det indebærer af skæg og ballade.

- De er virkelig nogle livstykker, forklarer Lena og fortsætter:

- Når man arbejder her, får man nogle berigende oplevelser med sig, som man ikke ville få andre steder.

Lena og Simone er fulde af optimisme, men de er ikke naive. De ved godt, at deres arbejdsplads er barsk, og at det langt fra er alle de unge, som ender i et liv med villa, Volvo og vovse. Men de ved til gengæld også, at der ligger et godt liv og venter på mange af de unge, og at den støtte, der bliver givet på Egely, kan være en afgørende faktor, når de unge skal vælge deres vej i livet.

Sikrede institutioner

På sikrede institutioner anbringes børn og unge, som enten er sigtet eller dømt for alvorlige kriminelle handlinger, eller som af andre grunde har et behov for den særlige socialpædagogiske indsats, som tilbydes på institutionerne. I modsætning til andre døgninstitutioner for børn og unge er yderdøre og vinduer konstant aflåst, institutionerne er omgivet af hegn, alle indendørs fællesarealer er tv-overvågede, og alle værelsesdøre er udstyret med døralarm og aflåst om natten. Der gælder også særlige regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for de unge på sikrede døgninstitutioner.

Der findes otte sikrede ungdomsinstitutioner i Danmark, og to af dem, heriblandt Egely, har særligt sikrede pladser.

Ungdomsinstitutionen Egely

Egely er en sikret ungdomsinstitution med egen skole og værksted og 21 pladser, hvoraf de fem pladser er særligt sikrede.

De unge på Egely er 12-17 år, og mange af dem har været i systemet fra en ung alder. Cirka 70 % er der på en social anbringelse, mens cirka 30 % er anbragt på grund af kriminalitet.

APPFWU01V