Skip til primært indhold

Grøn omstilling i Region Syddanmark

Region Syddanmark har en ambitiøs målsætning om at mindske CO2-udledningen med mindst 35 pct. inden 2030 sammenlignet med 2020.

Regionens klimamålsætning gælder for hele Region Syddanmark som organisation, og derfor er det alle sygehuse, socialområdets institutioner og regionshuset mv., der hver især skal reducere deres klimabelastning med mindst 35 pct. frem mod 2030 i forhold til deres klimabelastning i 2020. Enhedernes arbejde med den grønne omstilling er altafgørende for at vi når i mål med regionens klimamålsætning. Målet er, at klima og grøn omstilling på sigt bliver en del af normalsystemet i regionen. Derfor skal denne opgave så vidt muligt løses i normalsystemet, så den grønne omstilling bliver en del af driften på lige fod med økonomi, ventetider og andre måltal.

Der venter et omfattende arbejde med den grønne omstilling, før regionen når sit klimamål. For målet omfatter både regionens direkte og indirekte CO2-udledninger. Det vil sige, at al udledning nationalt og internationalt fra regionens aktiviteter tæller med i regnskabet. Det betyder, at man medregner den udledning, der kommer, når råvarer til et produkt fremskaffes, når produktet produceres og leveres og den udledning, der sker i forbindelse med, at produktet bruges på sygehusene og håndteres efterfølgende.

Delstrategier for regionens klimaindsats

Regionen har gennem årene igangsat en række klimaindsatser for at mindske klimabelastningen. Det er f.eks. elektrificering af regionens bilflåde, energibesparende aktiviteter som udskiftning til LED-belysning, og aktiviteter, der øger produktionen af vedvarende energi gennem installation af solceller på og ved regionens bygninger.

For at sætte yderligere skub på regionens klimaindsats og sikre, at vi opfylder vores klimamålsætning, er sygehuse, sociale institutioner og Center for Grøn Omstilling i øjeblikket i gang med at udarbejde seks delstrategier, som sammen med regionens Principper og mål for bæredygtige fødevareindkøb og måltider og regionens Indkøbspolitik bliver til den overordnede ramme for klimaindsatsen i Region Syddanmark.

De seks delstrategier er:

  • Klimaoptimeret energiforbrug 
  • Effektiv og fossilfri kørsel og transport
  • Bæredygtigt byggeri
  • Kliniske og øvrige forbrugsvarer (under udarbejdelse)
  • Lægemidler og anæstesigasser (under udarbejdelse)
  • Medicoteknik og IT (under udarbejdelse)

Delstrategierne forventes at komme til politisk behandling i løbet af 2024 og 2025. Du kan læse de første tre delstrategier nederst på siden her. 

Arbejdet med regionens klimamål og delstrategier bliver fulgt tæt af Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling.

Bæredygtige fødevareindkøb og måltider

Regionsrådet vedtog i 2022 principper og mål for bæredygtige fødevareindkøb og måltider. Principper og mål for bæredygtige fødevareindkøb og måltider skal være med til at understøtte regionens indkøbspolitik samt reducere regionens klima- og miljøaftryk. Dokumentet sætter klare retningslinjer for, hvordan de måltider, der serveres på regionens sygehuse, sociale institutioner og i regionshuset, gøres mere bæredygtige med en lav klimabelastning. 

Du finder Principper og mål for bæredygtige fødevareindkøb og måltider nederst på siden.

APPFWU01V