Skip til primært indhold

Syddansk Cykelregnskab

Her kan du finde data om cyklismen i Region Syddanmark.

Viden og data er afgørende for at kunne sætte de rette initiativer i gang, kvalificere igangværende indsatser og for at kunne måle på, og følge udviklingen i, cykeltrafikken. Vi har derfor samlet en række cykeldata for Region Syddanmark - såvel kvantitative som kvalitative – i publikationen Syddansk Cykelregnskab. Data i dokumentet bygger hovedsageligt på DTUs årlige transportvaneundersøgelse og spørgeskemaundersøgelser gennemført blandt borgerne i Syddanmark i 2023 og 2021. Dertil kommer en række registerdata og øvrige analyser af cyklisme i Danmark. Det regionale cykelregnskab tager temperaturen på cyklisme i regionen og henvender sig primært til cykel- og mobilitetsplanlæggere i den syddanske geografi bl.a. i de 22 syddanske kommuner.

Nøgledata fra publikationen viser at færre og færre syddanskere vælger cyklen. Vi kører mere i bil og mindre på cykel, også på de helt korte ture. Data viser ligeledes at syddanskernes bilrådighed er høj og, at hele 38% af bilturene i Region Syddanmark er på distancer under 5 km, hvor cyklen eller el-cyklen kunne være et alternativ. Potentialet for at få flere syddanskere på cyklen er dermed relativt stort. Når syddanskerne cykler er den ’almindelige’ cykel fortsat den cykeltype der benyttes oftest, men salget af elcykler øges år for år og en stigende andel af cykelturene foretages på elcykel, hvilket giver nye muligheder for at tilbagelægge længere distancer og/eller mere kuperede ruter på cyklen. Cykelregnskabet indeholder også data om syddanskernes holdning til cykelturen og deres ønsker og idéer til bedre cykelforhold, som primært peger på et ønske om flere og bedre cykelstier, samt et større fokus på drift og vedligehold af cykelinfrastrukturen. Afslutningsvist ser cykelregnskabet på cykeldata fra SDU undersøgelsen ’Danmark i Bevægelse’ samt data for pendlingsafstande og potentialet for cykelpendling i hver af de syddanske kommuner.

’Syddansk Cykelregnskab’ kan rekvireres ved at sende en mail til mobilitetskonsulent Anne From på anne.from@rsyd.dk

APPFWU02V