Skip til primært indhold

STEM i praksis

STEM i praksis har til formål at udvikle praksisrettede undervisningsforløb med fokus på STEM og den grønne omstilling. Udvikling af forløbene skal ske i et samarbejde mellem folkeskoler, gymnasier, SDU og virksomheder, der er kritisk afhængige af STEM-uddannede.

Første type forløb er målrettet brobygning mellem naturfag i folkeskolen og på gymnasiet. Anden type forløb tager udgangspunkt i et virksomhedsbesøg i én af fire brancher: Bæredygtig rumteknologi, klima og grønteknologi, fødevareproduktion og forsyningskæder samt sundhedsteknologi.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets parter har alle sammen en oplevelse af et dalende elevtal på de naturvidenskabelige retninger på deres uddannelsesinstitutioner. Derfor har alle en fælles interesse i at ændre dette. Da frafaldet ofte sker i overgange, finder projektets partnere det særligt vigtigt at samarbejde om at løfte interessen for STEM-fag her. Det er på den baggrund, at projektet er særligt relevant, da det sikrer et samarbejde på tværs af overgangsuddannelser, der sammen har til formål at få flere elever til at interessere sig for naturfag ved at give dem en større indsigt i, hvad de kan forvente af et sådan uddannelsesvalg og alle de muligheder og handlekompetencer, de får heraf.

Den primære elevrettede indsats i projektet er udvikling og gennemførelse af ca. 30 praksisrettede undervisningsforløb og virksomhedsbesøg med fokus på STEM og den grønne omstilling for grundskole- og gymnasieelever.

Forventede resultater

  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig studieretning på hhv. Nordfyns Gymnasium og Midtfyns Gymnasium, er minimum 35 %.
  • Flere elever fra de to involverede gymnasier vælger en videregående STEM-uddannelse på SDU 

Parter

  • Nordfyns Gymnasium
  • Midtfyns Gymnasium
  • Faaborg-Midtfyn Kommune (6 folkeskoler)
  • Nordfyns Kommune (2 folkeskoler)
  • Syddansk Universitet (SDU), Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF)

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til juni 2026 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.660.982,60 kr.

Kontakt

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050
APPFWU01V