Skip til primært indhold

I Region Syddanmark er der i dag ca. ca. 180 aktive råstofgrave, og der indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer i form af sand, sten, grus, ler og klæg. Råstofferne anvendes til byggerier, veje, diger og anden infrastruktur.

Nederst på siden kan du finde flere oplysninger om regionens opgaver.

Film om råstoffer og råstofindvinding i Region Syddanmark

Se en kort film om, hvad råstoffer er, hvad de bruges til, og hvilken rolle regionen spiller i forhold til råstoffer og planlægning.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V