Skip til primært indhold

Særligt udvalg vedrørende fremtidens arbejdsmarked

§ 17, stk. 4-udvalg

Særligt udvalg om fremtidens arbejdsmarked

Udvalget har til opgave at sætte fokus på trends og tendenser på fremtidens arbejdsmarked med henblik på at belyse regionens muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere med fokus på: 

  • De nye generationer af medarbejderes forventninger til arbejdspladser og arbejdsliv. 
  • Seniorerne og potentialet for at forlænge deres tilknytning til arbejdspladsen før pensionering og efter pensionering. 
  • Potentialet og barrierer i forhold til at rekruttere flere mænd til omsorgsfag. 

Udvalget inddrager relevante aktører til at bidrage med viden, input mv. til udvalgets drøftelser. 

Udvalget består af følgende medlemmer: 

Regionsrådet

Mark Søgaard (formand)

Morten Weiss-Pedersen

Annette Lundgaard

Bjarne Nielsen

Sara Darling Berg Jørgensen

Hovedudvalget

Birgith Flyvbjerg, specialsygeplejerske, Psykiatrien i Region Syddanmark

Betina Iroisch Kristensen, sygeplejerske, Lungemedicinsk Afd. OUH

Lone Rasmussen, næstformand, Hovedudvalget

Mikkel Lyndrup, paramediciner, Ambulance Syd

Koncernledelsen

Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt

Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør, Psykiatrisygehuset

Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, OUH

Christian Schacht-Magnussen, socialdirektør

Sygehusenes patient- og pårørenderåd

Jan Faldt Bentsen, Sygehus Lillebælt

Pia Clemmensen, Sygehus Sønderjylland

Torben Jacobsen, OUH

APPFWU02V