Skip til primært indhold

Udvidet frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du har ret til at blive udredt eller undersøgt på et privat aftalesygehus, hvis ventetiden på offentlige sygehuse er mere end 30 kalenderdage. Hvis du er indstillet til behandling er ventetiden dog øget til 60 kalenderdage i perioden fra 1. juni 2023 – 31. december 2024 når det drejer sig om behandling på et somatisk sygehus. Læs mere om udvidet frit sygehusvalg her. 

Sådan foregår udvidet frit sygehusvalg

Når du henvises til udredning, undersøgelse eller behandling på et sygehus, kan du frit vælge hvilket af de offentlige sygehuse eller udvalgte specialsygehuse i Danmark, du ønsker at blive henvist til. 

Din praktiserende læge sender en henvisning til det sygehus, du ønsker, og når sygehuset har modtaget henvisningen, modtager du et indkaldelsesbrev.

I indkaldelsesbrevet oplyses du om dine rettigheder samt om tid og sted for din udredning, undersøgelse eller behandling på sygehuset. Du oplyses derudover om, hvorvidt sygehuset kan overholde gældende frister; herunder om du har ret til udvidet frit sygehusvalg.

Udvidet frit sygehusvalg betyder, at du har ret til at blive udredt eller undersøgt på et privat aftalesygehus, hvis ventetiden på offentlige sygehuse er mere end 30 kalenderdage. Hvis du er indstillet til behandling er ventetiden dog øget til 60 kalenderdage i perioden fra 1. juni 2023 – 31. december 2024.

Et aftalesygehus er et privathospital eller en klinik, som Danske Regioner har indgået aftale med vedrørende udredning, undersøgelse og behandling. Aftalesygehuset skal i forbindelse med ret til udvidet frit sygehusvalg kunne udrede, undersøge og behandle dig hurtigere end de offentlige sygehuse og samarbejdssygehuse i din hjemregion.

Et samarbejdssygehus er et offentligt eller privat sygehus, som inddrages med henblik på at varetage regionale sygehusopgaver.

Hvornår har du ret til udvidet frit sygehusvalg

Udredning omfatter i nogle tilfælde flere tiltag og er endelig, når mistanken om sygdom kan af- eller bekræftes, og når du kan informeres om behov for fremadrettede tiltag.

Hvis du inden for 30 kalenderdage, fra henvisningen er modtaget, ikke kan tilbydes udredning på det sygehus, du er henvist til, på et af regionens øvrige sygehuse eller på et samarbejdssygehus, har du ret til udvidet frit sygehusvalg.

Undersøgelse eller behandling

Du har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis tiden til undersøgelse overskrider 30 dage, fra henvisningen er modtaget. Hvis du er indstillet til behandling er ventetiden dog øget til 60 kalenderdage i perioden fra 1. juni 2023 – 31. december 2024. 
I tilfælde af at du har måtte melde afbud til én eller flere planlagte tider, lægges det antal dage, hvor du har været forhindret, til de 30 henholdsvis 60 dage.

Få hjælp af Regional Visitation til udvidet frit sygehusvalg

Hvis du har ret til udvidet frit sygehusvalg, kan du kontakte Regional Visitation på tlf. 7663 1475.

Visitatorerne i denne enhed kan hjælpe dig, hvis du ønsker en hurtigere tid til udredning, undersøgelse eller behandling i forhold til den tid, du har fået oplyst i dit indkaldelsesbrev. Derudover kan visitatorerne undersøge, hvorvidt du opfylder betingelserne for at benytte tilbud på private aftalesygehuse på regionens regning.

Alle, der ønsker at benytte sådanne tilbud, skal visiteres via Regional Visitation, for at Region Syddanmark dækker udgifterne.

Henvendelser vedrørende ret til udvidet frit sygehusvalg i psykiatrien rettes til psykiatriens patientvejleder på tlf. 76 63 10 98.

Ikke altid en mulighed med udvidet frit sygehusvalg

Du bør være opmærksom på, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt at gøre brug af retten til det udvidede frie sygehusvalg. 

Det kan f.eks. være fordi, der ikke er indgået aftaler med aftalesygehusene om netop det, du er henvist til, eller hvis aftalesygehusene ikke råder over den ekspertise, som er nødvendig i dit forløb.

Du opfylder derudover ikke betingelserne for at benytte tilbud på et aftalesygehus, hvis

  • ventetiden overskrides af hensyn til din helbredstilstand
  • ventetiden på aftalesygehuset overstiger ventetiden på de offentlige sygehuse i din hjemregion eller de sygehuse, som regionen samarbejder med.
  • du er henvist til høreapparat-behandling, sterilisation, fertilitets-/refertilitetsbehandling, kosmetisk behandling, organtransplantation, kønsskifteoperation eller rekreations- og rehabiliteringsophold
  • du er henvist til forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ behandling

Følgende psykiatriske patienter er ikke omfattet af retten til udvidet frit sygehusvalg

  • retspsykiatriske patienter
    patienter som er henvist til ambulant mentalundersøgelse
  • patienter som tvangsindlægges

Få information og vejledning af Patientkontoret

Hvis du som patient eller pårørende har behov for information, vejledning og rådgivning vedrørende patienters rettigheder, kan du kontakte en patientvejleder i Patientkontoret på tlf. 76 63 14 90.

Henvendelser omhandlende psykiatri rettes til psykiatriens patientvejleder på tlf. 76 63 10 98.

APPFWU02V