Skip til primært indhold

Det er Region Syddanmarks opgave at sikre at de forurenede grunde ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Regionen udfører dette arbejde i henhold til jordforureningsloven. De primære opgaver er at:

APPFWU01V