Skip til primært indhold

Kvalitetsmodel

I Region Syddanmark har vi siden 2007 været involveret i den fælles regionale kvalitetsmodel for det sociale område. I første omgang i selve udviklingen af modellen, og efterfølgende i udøvelse og løbende tilpasning og udvikling.

Målet med kvalitetsmodellen

Målet med den fælles regionale kvalitetsmodel er:

Kvalitetsudvikling
Faglig udvikling og læring
Systematisk dokumentation – synlighed og gennemsigtighed
Ensartethed i sammenlignelige ydelser
Styrkelse af brugernes og de pårørendes inddragelse og indflydelse
 
Organisering
Arbejdet med kvalitetsmodellen er organiseret i regi af Danske Regioner og internt i de fem regioner.

Organisering i Danske Regioner
Udvikling af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område besluttes i socialdirektørkredsen i regi af Danske Regioner. Fra Region Syddanmark deltager driftsdirektør for Socialområdet Christian Schacht-Magnussen. 
I regi af Danske Regioner er der nedsat en tværregional temagruppe for kvalitet. Der deltager to repræsentanter fra hver region i temagruppen, fra Region Syddanmark deltager Vicki Bæk Thomsen og Susanne Wollsen.

Sekretariatet for kvalitetsmodellen er forankret hos DEFACTUM i Region Midtjylland.

Der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper, der består af fagprofessionelle, der understøtter udviklingen af kvalitetsmodellen med afsæt i faglig viden og erfaringer fra praksisfeltet.

Organisering internt i Region Syddanmark
I Region Syddanmark er arbejdet med kvalitetsmodellen organisatorisk forankret hos driftsdirektøren for socialområdet Christian Schacht-Magnussen.

Det daglige arbejde omkring kvalitetsmodellen er forankret i kvalitets- og forbedringsteamet.

Kvalitets-og Forbedringsteamet

Susanne Wollsen

Chefkonsulent / Forbedringskonsulent

Socialområdet, Drift og Udvikling


20540003

Lone Hede Bisgaard Keller

Kvalitets- og Forbedringskonsulent

Socialområdet, Drift og Udvikling


24969307

Vicki Bæk Thomsen

Kvalitets-og udviklingsmedarbejder

Socialområdet, Drift og Udvikling


24995376
APPFWU02V