Skip til primært indhold

Barselsklinikker

Der er barselsklinikker ved alle fødesteder i Region Syddanmark. Her kan du de første syv dage efter udskrivelsen henvende dig med de spørgsmål, der dukker op, efter I er kommet hjem.

På barselsklinikken kan du også få råd og vejledning om amning og om trivsel - både din egen og barnets.

Samtale og undersøgelse

Inden I bliver udskrevet fra sygehuset, aftaler du og din jordemoder en tid til en samtale på barselsklinikken. Her kan du og din partner tale fødslen igennem sammen med en jordemoder. I aftaler også en tid til hælblodprøve og hørescreening af barnet. Begge undersøgelser vil også foregå på barselsklinikken 2-3 dage efter fødslen. 

Åbningstider og kontakt

Barselsklinikkerne har åbent både for personlig og telefonisk henvendelse. Nogle steder er det nødvendigt at bestille en tid, hvis I har brug for at mødes med personalet på barselsklinikken. Andre steder kan I bare møde op. Listen herunder vil blive opdateret i takt med, at barselsklinikkerne bliver klar til at modtage jer.

Kontakt

Barselsklinik Odense
Kløvervænget 23
Indgang 55, 4. sal
5000 Odense C
Telefon: 65 41 13 75
Telefontid: Døgnet rundt

Barselsklinik Kolding
Storken lokale 201, område K
Sygehusvej 30
6000 Kolding
Telefon: 76 36 24 04 (frem til første besøg af sundhedsplejersken)
Telefontid: Døgnet rundt

Barselsklinik Svendborg
Baagøes Allé 15
Indgang 75, 3. sal
5700 Svendborg
Telefon: 65 41 13 75
Telefontid: Døgnet rundt

Barselsklinik Aabenraa
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Telefon: 79 97 23 50
Telefontid: Døgnet rundt

Barselsklinik Esbjerg
Barselsklinikken
Haraldsgade, indgang C - Sælen
6700 Esbjerg
Telefon: 7918 2706
Telefontid: Døgnet rundt

Barselsklinik Ærøskøbing
Kontakt vagthavende jordemoder

APPFWU01V