Skip til primært indhold

Udgifter til sygehusbehandling

Læs mere om, hvad din faktura indeholder, og hvordan vi beregner udgifterne til sygehusbehandlingen.

Beregning af sygehusbehandlingen

Beregning af dine udgifter til sygehusbehandling tager udgangspunkt i de nationale hospitalstakster - kaldet DRG (Diagnose Relaterede Grupper).

Du bliver opkrævet betaling for udgifter i forbindelse med din akutte og efterfølgende sygehusbehandling. Udgifterne omfatter alle ydelser, der er knyttet til din hospitalsbehandling. Blandt andet til ambulance- eller helikoptertransport ved overflytning til andet behandlingssted, tolkebistand og behandlingsredskaber og medicin, der udleveres i forbindelse med din behandling.

Faktura

Din faktura er baseret på nationale gennemsnitstakster for den ydelse, du har modtaget i forbindelse med din sygehusbehandling. Det er ikke præciseret, hvilke ydelser du betaler for.

Din faktura indeholder også oplysning om evt. udgifter til patientbefordring, tolkebistand, medicin og eventuelle behandlingsredskaber.

Oplysningerne kan evt. bruges til, at du kan søge refusion af hele eller dele af dine udgifter i dit hjemland.

APPFWU02V