Skip til primært indhold

Dokumentation og Ledelsesinformation

Afdelingen for Dokumentation og ledelsesinfo leverer data til styring, kvalitetsudvikling, forskning og lign. opgaver.

Hovedopgaverne i Dokumentation og ledelse 

 • Servicerer sygehusene i forhold til indsamling, indberetning, og analysering af data
 • Vedligeholder og udvikler systemer og værktøjer, bl.a. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)
 • Leverer validerede data til ledelsessystem, driftssystem og forskere m.v., fortrinsvis via SydLIS portalen
 • Sikrer korrekt indberetning til fx Landspatientregistret (LPR3)
 • Med udgangspunkt i driftsopgaverne indgår afdelingen også i forskellige udviklingsprojekter.

Arbejdet i Dokumentation og ledelse er tilrettelagt i tre hovedområder

Inddata: Patientregistrering

Funktionen har til opgave at sikre korrekt og ensartet registrering på alle regionens sygehuse i forhold til "Indberetningsvejledning til Landspatientregistret" samt i forhold til beslutninger truffet i Region Syddanmark.

Opgaver i relation til patientregistrering:

 • Inddatagruppen
 • Monitoreringsgruppen
 • Journalgennemgang
 • Revision - kvalitetssikring af registrering
 • Datakvalitet i Landspatientregistret (LPR3)
 • Sundhedsstyrelsen - spørgsmål/svar
 • Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)

Uddata: Data til forskellige formål

Funktionen har til opgave at levere data til ledelsessystemet, sygehusene samt til kvalitets- og forskningsprojekter.

Opgaver i relation til uddata:

 • Uddatagruppen
 • MOFI-gruppen (Monitorering af Region Syddanmarks finansieringsmodel)
 • Daglig opdatering af SydLIS
 • Daglig indberetning af data til centrale registre bl.a. LPR3 og Sygehusmedicinregisteret  (SMR)
 • Daglige leverancer af datasæt til sygehusene
 • Ad hoc leverancer til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter m.v.
 • Samarbejde med projektejere om Artificial Intelligence (A.I., også kaldet kunstig intelligens)

Udviklingsprojekter

Funktionen omfatter deltagelse i forskellige udviklingsprojekter bl.a. som følge af skift af IT-systemer.

Aktuelle projekter:

 • EPJ Syd uddata projekt (en del af EPJ Syd uddataprogrammet)
 • Arkivering af Cosmic (en del af EPJ Syd uddataprogrammet)
 • Indberetning til det nationale Sygehus Medicin Register (SMR)


Dokumentation og ledelsesinfo er placeret i Regionshuset, Damhaven 12, Vejle og består af 24 medarbejdere.

APPFWU01V