Skip til primært indhold

Pernelle Jensen, Venstre

Pernelle Jensen er valgt ind i regionsrådet i Region Syddanmark for perioden 2022-2025, hvor hun repræsenterer Venstre. Her finder du kontaktoplysninger på Pernelle Jensen.

Pernelle Jensen

Umanaksvej 2

7000 Fredericia

Tlf.: 20566598

Mail: PJE@rsyd.dk

Pernelle Jensen

Medlem af: 

Sundhedsudvalget

Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Udpeget til:

Partsforum vedr. lægevagtsaftalen

Sundhedssamarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget vedr. psykologhjælp

Koordinationsudvalget på tandlægeområdet

Samarbejdsudvalget vedr. fodterapi

Samarbejdsudvalg for almindelig og vederlagsfri fysioterapi

Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget for almen praksis

Den fælles kommunale og regionale politiske styregruppe for Samdrift mellem Region Syddanmark og Tønder Kommune

Fælles politisk styregruppe mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Politisk styregruppe for Brørup Sundhedscenter

Politisk Styregruppe for Nyborg Sundhedshus

Politisk Styregruppe for Sundhedscenter Haderslev

Politisk styregruppe om samarbejdet mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark på sundhedsområdet

Politisk styregruppe for Varde Sundhedshus

Politisk Styregruppe vedrørende sundhedssamarbejdet mellem Ærø Kommune og Region Syddanmark

Sundhedsklynge Fyn

Sundhedsklynge Lillebælt

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklynge Sydvestjylland

Partsforum for lægevagten

APPFWU02V