Skip til primært indhold

Tidsplan

Herunder kan du se en plan over regionens arbejde med oprensningen af Himmark Strand. Planen vil blive tilpasset løbende, som de enkelte skridt i planen falder endeligt på plads.

2021

 • Juni: Regionen overtager formelt opgaven med oprensningen af Himmark Strand fra Danfoss, der har haft ansvaret for forprojektet og lodsejeraftalerne.
 • Juli: Fordebat til VVM-ansøgning.

2022

 • Ekstra forundersøgelser er udført.

2023

 • Tilladelsesarbejde igangsættes.

2024

 • EU-entrepriseudbud af oprensningsopgave.
 • Tilladelsesarbejde fortsætter.

2025 og frem

 • Første spadestik på oprensningen, herunder klargøring af område, vejadgang mm.
 • Etablering af dæmning på sydligt område.
 • Afgravning af forurenet jord på sydligt område.
 • Etablering af dæmning på nordligt område
 • Afgravning af forurenet jord på nordligt område.
 • Reetablering af strandarealer inkl. hav.
 • Reetablering af bagvedliggende områder.
 • 2027 - Oprensningen på Himmark Strand forventes afsluttet
APPFWU02V