Skip til primært indhold

Tidsplan

Herunder kan du se en plan over regionens arbejde med oprensningen af Himmark Strand. Planen vil blive tilpasset løbende, som de enkelte skridt i planen falder endeligt på plads. Dette er planen pr. 22. september 2021.

2021

- Juni: Regionen overtager formelt opgaven med oprensningen af Himmark Strand fra Danfoss, der har haft ansvaret for forprojektet og lodsejeraftalerne.
- Juli: Fordebat til VVM-ansøgning.
- December: 8 ugers offentlig høring af VVM-tilladelse.

2022

- Januar: Offentlig høringsperiode afsluttes.
- Forår: EU-entrepriseudbud af oprensningsopgaven.
- Sommer: VVM-tilladelser er færdige.
- Efter sommerferien: Første spadestik på oprensningen, herunder klargøring af område, vejadgang mm.
- Etablering af dæmninger.

2023

- Afgravning af forurenet jord - regionen forventer, at der graves først på det sydlige område og herefter på det nordlige område.

2024

- Reetablering af strandarealer inkl. hav.
- Reetablering af bagvedliggende områder.
- 1. maj: Oprensningen på Himmark Strand forventes afsluttet.

APPFWU01V