Skip til primært indhold

Tidsplan

Herunder kan du se en plan over regionens arbejde med oprensningen af Himmark Strand. Planen vil blive tilpasset løbende, som de enkelte skridt i planen falder endeligt på plads. Dette er planen pr. 22. september 2021. Bemærk, at opdateret tidsplan er under udarbejdelse.

2021

- Juni: Regionen overtager formelt opgaven med oprensningen af Himmark Strand fra Danfoss, der har haft ansvaret for forprojektet og lodsejeraftalerne.
- Juli: Fordebat til VVM-ansøgning.

2022

- Ekstra forundersøgelser udføres og baggrund for tilladelser tilrettes
- Efterår: EU-entrepriseudbud af oprensningsopgaven

2023

- Sommer: VVM-tilladelser er færdige.
- Sommer: Første spadestik på oprensningen, herunder klargøring af område, vejadgang mm.
- Etablering af dæmninger.
- Afgravning af forurenet jord - regionen forventer, at der graves først på det sydlige område og herefter på det nordlige område.

2024

- Afgravning af forurenet jord.

2025

- Reetablering af strandarealer inkl. hav.
- Reetablering af bagvedliggende områder.
- Sommer:  Oprensningen på Himmark Strand forventes afsluttet.

APPFWU02V