Skip til primært indhold

Fodterapeuter

Nogle patientgrupper, som fx diabetes- og gigtpatienter, har behov for behandling eller forebyggelse af fodlidelser hos en fodterapeut. Fodterapeuter behandler og forebygger udviklingen af fodsår og misdannede negle. Fodterapeuter fremstiller desuden individuelle bøjler og indlæg, og vejleder i egenomsorg og korrekt fodtøj.

Du kan efter lægehenvisning få tilskud til behandling hos praktiserende fodterapeut, hvis du har:

  • Sukkersyge, som har afledt behov for fodbehandling
  • Nedgroede tånegle (unguis incarnatus)
  • Arvæv som følge af strålebehandling for fodvorter
  • Svær leddegigt

Hvis du er lægehenvist med diabetes skal fodterapeuten hvert år foretage en vurdering af dine fødder, en såkaldt fodstatus.

For henvisning til fodterapi gælder, at henvisningen er gyldig, hvis fodterapeuten har hentet henvisningen fra henvisningshotellet senest 6 måneder efter, at den er udstedt fra lægen.

En henvisning gælder i 12 måneder.

Hvad ydes der tilskud til?

Hvis du har væsentlige fodproblemer, kan du få tilskud til enten 4, 9 eller ubegrænset antal behandlinger.

Hvis du ikke lider at væsentlige fodproblemer, har du ikke mulighed for at få tilskud til andet end fodstatus.

Ved nedgroede tånegle kan du højst få tilskud til behandler på op til 23 forskellige faktorer om året.

Ved arvæv efter strålebehandling eller ved svær leddegigt gives der tilskud til journaloptagelse ved behandlingsopstart, regelmæssig fodbehandling og forebyggende vejledning.

Desuden ydes der tilskud til individuelt fremstillede indlæg og aflastninger samt bøjlebehandling.

Du kan læse mere om tilskud til fodterapi på Sundhed.dk

Behandling i eget hjem


Din egen læge kan henvise til fodbehandling i dit eget hjem, hvis lægen vurderer, at din sundhedstilstand gør, at du ikke kan transporteres til klinikken.

Udbetaling af tilskud


Tilskud til både gruppe 1-sikrede og gruppe 2-sikrede personer er betinget af, at behandlingen udføres af en fodterapeut, der har overenskomst med regionerne.

Fodterapeuten modregner tilskuddet på din regning, som derfor ikke skal refunderes af din hjemkommune.

Hvis du får helbredstillæg, fx som pensionist, skal du henvende dig til kommunen for at få udbetalt dette.

På sundhed.dk kan du se tilskuddet for de forskellige grupper.

Du kan vælge frit mellem de fodterapeuter, som er tilmeldt overenskomsten med Sygesikringen.

Kontaktperson

Emilie Kirstine Madsen

AC-konsulent

Praksis


30 57 10 84 Skriv sikkert til Emilie Kirstine Madsen
APPFWU02V