Skip til primært indhold

Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2022

Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2022. En stor del af regionens indsats på jordforureningsområdet er lovbunden eller allerede besluttet. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2022.

Formålet med regionens indsats er at beskytte grundvand og dermed drikkevand samt menneskers sundhed og miljøet imod forurening.

Forslaget er udarbejdet på grundlag af principperne i delstrategien ”Rent vand og jord i Region Syddanmark”. Her har grundvandet højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand samt indsatser der hindrer direkte kontakt med forurenet jord. I 2022 foreslås et særligt fokus på forureningerne med stofferne af typen PFAS, der er aktuelt i kølvandet på en sag fra Korsør, hvor store mængder er spredt til miljø og mennesker, hvor stofferne er ophobet.

Forslaget omfatter 26 nye videregående indsatser efter følgende fordeling:

15 sager handler om videregående undersøgelser inden for forureninger med højmobile stoffer og pesticider.

  • 5 er sager er med fokus på pesticidforurening
  • 5 er sager med forurening fra klorerede opløsningsmidler
  • 3 af sagerne omhandler lossepladser.
  • 2 er sager ned forurening med olie- og benzinstoffer

5 sager omhandler risiko for indeklima.

  • 2 sager er videregående undersøgelser efter tidligere renserier.
  • 3 sager er nye oprensninger efter tidligere renserier.
  • 2 sager omhandler videregående undersøgelse af forureninger med klorerede opløsningsmidler, der kan udgøre risiko for både værdifuldt grundvand, indeklima og kontakt.
  • 1 sag har fokus på grundvand og kontaktrisiko fra et tidligere gartneri.
  • 3 sager omhandler oprensninger af overfladenær jordforurening. sag har fokus på grundvand og kontaktrisiko fra et tidligere gartneri.

Høringsmaterialet

En liste med den foreslåede videregående indsats i 2022 findes i høringsmaterialet. Her er der også flere oplysninger om prioriteringen og et kort over forureningerne.

Læs høringsmaterialet som PDF 

Miljøvurdering

Regionen har vurderet, at ”Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2022” ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Se mere herom i høringsmaterialet.

Høringen

Forslaget er i høring fra den 7. december 2021 til og med den 18. januar 2022.

De indkomne høringssvar vil indgå i den endelige beslutning om, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2022.

Hvis du har kommentarer til forslaget, skal du sende dem til os via regionens høringsportal(åbner nyt vindue). Fristen er den 18. januar 2022 kl. 23.59.

De indkomne høringssvar kan løbende ses på hørings­portalen (åbner nyt vindue).

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til forslaget, er du velkommen til at kontakte Vand og Jord på vjkr@rsyd.dk

Du kan læse mere om Region Syddanmarks indsats på jordforureningsområdet på regionens hjemmeside 

Vand og Jord

Damhaven 12, 7100 Vejle


76631917

Mere information:
Mandag til torsdag: kl. 8-16
Fredag: kl. 8-14

APPFWU01V