Skip til primært indhold

Persondatapolitik i forbindelse med høringer

Oplysninger om dine muligheder og rettigheder, når du indsender høringssvar til høringer i Region Syddanmark.

Persondatapolitik

Region Syddanmark er en offentlig myndighed, der behandler personlige data elektronisk og er således omfattet af reglerne i persondataloven. Når data, der vedrører dig, bliver behandlet af Region Syddanmark, har du som udgangspunkt disse rettigheder:

  • ret til at bede om indsigt i de oplysninger, der databehandles
  • ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne databehandles
  • ret til at kræve sletning af vildledende oplysninger

Samtykke

Inden du lægger dit høringssvar på høringsportalen, skal Region Syddanmark derfor venligst anmode om dit samtykke til følgende:

Jeg er indforstået med, at mit høringssvar lægges på Region Syddanmarks hjemmeside, og således gøres offentlig tilgængeligt i den form det har.
Jeg giver samtidig hermed mit samtykke til, at Region Syddanmark behandler oplysninger om mig, idet mit høringssvar registreres elektronisk af Region Syddanmark.
Idet jeg giver mit samtykke tilkendegiver jeg samtidig, at jeg er blevet informeret om at behandlingen af oplysningerne sker i medfør af reglerne i persondataloven. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde min accept.


Hvis jeg ikke ønsker mit høringssvar offentliggjort


Hvis du ikke ønsker at dit høringssvar skal kunne ses på hjemmesiden, kan du også fremsende dit høringssvar til: Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Selv om du fremsender høringssvaret til regionen uden at lægge det direkte på denne høringsportal - vil dit høringssvar blive offentliggjort i forbindelse med regionsrådets og andre udvalgs behandling af den sag, der er i høring.

Såfremt der i dit høringssvar er oplysninger af personfølsom karakter vil disse oplysninger blive undtaget fra offentliggørelsen. 

APPFWU01V