Skip til primært indhold

Utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling

Har du oplevet en utilsigtet hændelse i det syddanske sundhedsvæsen, kan du indberette den. På den måde kan hændelsen give læring og forbedring. 

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Hver dag bliver mange mennesker undersøgt og behandlet i vores sundhedsvæsen. Som oftest går alt, som det skal. Men nogle gange sker der alligevel noget, som ikke burde være sket. Det kaldes for en utilsigtet hændelse. Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. De vil allerhelst være hændelsen foruden.

Sådan rapporterer du

I Danmark har vi et nationalt system til rapportering af utilsigtede hændelser. Systemet hedder Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD). Formålet med at rapportere utilsigtede hændelser er at skabe systematisk opmærksomhed og læring af de fejl, der kan undgås og derved forebygge, at de sker af hensyn til patientsikkerheden.

Systemet bruges af både sundhedspersonale, patienter og pårørende til at fortælle om de hændelser, de har oplevet. Du kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket i sundhedsvæsenet f.eks. på sygehuse, hos praktiserende læger og vagtlæger, i ambulanceberedskabet, på apotekerne og på plejehjem mv.

Du finder rapporteringsskemaet på denne side, hvor du også kan læse mere om rapporteringssystemet.

En rapportering er ikke en klage

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at indgive en klage over en behandling. Du får derfor intet svar og ingen tilbagemelding på, hvorledes rapporten er blevet behandlet. 

Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig klage og søge erstatning.

Se oversigt over dine muligheder for at indgive klage

Ønsker du at søge erstatning, kan du læse mere her. 

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret, hvor patientvejlederne kan give dig yderligere vejledning om dine muligheder - både for at rapportere en utilsigtet hændelse, klage eller søge erstatning.

APPFWU02V