Skip til primært indhold

Fif - Fællesskab i fokus for unge

Fif er udviklet af Region Syddanmark i et partnerskab med Designskolen i Kolding, Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik - og sammen med DGI, foreninger, samt en række kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Fif for unge

'Fif for unge' er et værktøj, der kan hjælpe unge med at opbygge fællesskab på uddannelserne og skal bidrage til at fremme unges sundhed og trivsel. Det er udviklet i et tæt samarbejde med trivselsmedarbejdere, lærere og unge på en række ungdomsuddannelser.

Et værktøj til at opbygge stærke og trygge fællesskaber i klassen og på hold 

Med ’fif for unge’ får flere unge mulighed for at indgå aktivt i et fællesskab. Fif kan være med til at bryde isolation og afhjælpe ensomhed, som bl.a. har været resultatet for mange unge efter mange måneders mangel på socialt samvær på uddannelserne og i fritiden under corona-nedlukningen.

Et fysisk værktøj til at skabe trivsel og fællesskab

'Fif for unge' er et fysisk værktøj til inden- og udendørs brug. Fif er udformet som en sekskantet æske med seks emner, som skal hjælpe unge med at arbejde systematisk med opbygning af fællesskaber. De seks emner er:

  • Mål
  • Medansvar
  • Kodeks
  • Struktur
  • Tjek ind
  • Fortællinger.

Hvert emne beskrives i hver sin trekant med eksempler, så eleverne kan arbejde med emnerne i praksis.

Til hvert emne hører et farvet flag, og når holdet eller klassen har arbejdet med et emne, skriver de beslutningerne på et tilhørende flag og hænger det op på en flagranke, så det er synligt for alle og en festlig påmindelse om fællesskabet i klassen. Husk at tilpasse værktøjet til netop jeres klasse. 

’Fif for unge’ er udviklet med udgangspunkt i samspillet mellem teori og praksis og har fokus på leg og interaktion mellem mennesker.

Fif kan understøttes af korte videoer som kan vises til de unge

'Fif for unge' understøttes af korte, grafiske videofilm, der fortæller, hvordan eleverne kan arbejde med de forskellige kategorier. Videofilmene kan ses nederst på siden. 

Kontakt Region Syddanmarks projektleder hvis du vil have Fif for unge på din uddannelse

Alle ungdomsuddannelser og FGU'er som deltager i indsatsen 'ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser' kan få et antal fysiske eksemplarer af 'Fif for unge'. Region Syddanmark tilbyder Fif-workshops, hvor værktøjet introduceres til undervisere og andre relevante medarbejdere. 

Kontaktoplysninger på projektleder Henriette Bondo Andersen findes nederst på siden. 

Introduktion til 'Fif for unge'

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Fortælling"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Kodeks"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Medansvar"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Mål"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Struktur"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Om kategorien "Tjek ind"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V