Skip til primært indhold

I Region Syddanmark ønsker vi at skabe bedre betingelser for kommende generationer i forhold til både klimaforandringer, miljø, ressourcer og rent drikkevand. Vi er i Region Syddanmark bevidste om, at vi ikke når i mål på egen hånd. Vi ønsker derfor i fællesskab med andre partnere at gå forrest i kampen mod klimaudfordringerne og sætte skub i den grønne omstilling.

I Region Syddanmark samarbejder vi både med borgere, virksomheder, kommuner, forsyningsselskaber og uddannelses- og forskningsinstitutioner på tværs af geografiske grænser – også den dansk-tyske. Region Syddanmark samarbejder bl.a. med de syddanske kommuner, KL, Realdania og regionerne om Klimalliancen og med Middelfart Kommune om Klimafolkemødet i Middelfart. Det er to centrale indsatser, der sætter klimaløsninger og klimahandling på dagsordenen.

Region Syddanmark ønsker via partnerskaber og samarbejde at fremme bæredygtigt forbrug og adfærd, udvikle og afprøve cirkulære løsninger samt opbygge viden og kompetencer hos bl.a. borgere, virksomheder og offentlige aktører. Region Syddanmark har derfor involveret sig i en række projekter, der skal være med til at fremme kompetencer og bedre rammer for bæredygtige handlinger. 

Kontakt Klimateamet i Regional Udvikling

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376

Boris Rune Schønfeldt

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21621747
APPFWU01V