Skip til primært indhold

Mindretal

Grænseregionen mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten har en særlig historie. I dag lever man i fredelig sameksistens på tværs af den dansk-tyske grænse, og de nationale mindretal er en naturlig del af det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark.

Som grænseregion har Region Syddanmark en særlig historie. Grænseregionen mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten har historisk set været præget af konflikter og krige. I 1920 blev det ved demokratiske afstemninger afgjort, hvor grænsen skulle ligge, og i dag lever man i fredelig sameksistens på tværs af den dansk-tyske grænse. Den dansk-tyske model for håndtering af mindretal udgør i dag et forbillede - og de nationale mindretal på begge sider af den dansk-tyske grænse er vigtige aktører i det dansk-tyske samarbejde.

Det tyske mindretal i Danmark repræsenteres af Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN). Læs mere om BDN.

Det danske mindretal i Tyskland repræsenteres af Sydslesvigsk Forening (SSF). Læs mere om SSF.

Dialogforum Norden

DialogForumNorden er et forum vedr. mindretal og mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holsten. Forummet er tilknyttet den slesvig-holstenske landdag og har delstatens kommitterede for mindretalsanliggender som formand. Både det danske mindretal i Slesvig-Holsten og det tyske mindretal i Danmark er repræsenteret i forummet. Region Syddanmarks særlige repræsentant for dansk-tysk samarbejde deltager i DialogForumNorden.

 

Yderligere oplysninger

Margriet Pless Jansen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og Kultur


30706497
APPFWU02V