Skip til primært indhold

Faglighed i fællesskab: bedre gruppearbejde

Formålet med projekt ”bedre gruppearbejde” er at blive endnu bedre til at styre og træne eleverne i gruppearbejde.

Gruppearbejde er et essentielt didaktisk og pædagogisk redskab. Her kan fagligt stof udfolde sig mangesidigt, idet eleverne udforsker og tilegner sig stoffet i samspil med hinanden. Dette foregår dog langt fra altid optimalt i forhold til både læring og trivsel, og projektet vil bl.a. via en ”best practice guide” med progression for det gode gruppearbejde samt gennem et fælles sprog og konkrete artefakter i klasseværelset skabe en ny gruppearbejdskultur, der vil optimere både læring og trivsel.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets primære aktiviteter består i efteruddannelse af lærere og udarbejdelse og afprøvning af en model for gruppearbejde. De to aktiviteter uddybes kort herunder.

1) Efteruddannelse af lærere

87 lærere deltager i oplæg med ekstern konsulent, hvorefter udvalgte ressourcepersoner bl.a. tilbyder workshops og supervision til skolernes øvrige lærere. Formålet med efteruddannelsen er, at lærerne fx bliver bevidste om principper for gruppeinddeling, gruppeadfærd, principper for indledende rutiner, roller i gruppen, tidsforbrug i gruppearbejdet, opgavetype samt rammerne for gruppearbejdet.

2) Udarbejdelse af og afprøvning af ”best practice guide”.

I projektet udvikles en fælles model og vidensbank for arbejdet med gruppearbejde. Den skal bl.a. indeholde guidelines for såkaldte ”LYR-kompetencer”, hvor eleverne trænes i at Lytte, Ytre sig og Reflektere. Eleverne skal desuden erhverve sig kompetencer som fx at tage ansvar, yde en indsats med risiko for at fejle og generelt respektere forskellige gruppemedlemmer og kunne gå på kompromis.

Forventede resultater:

  • Minimum 85 % tilgår gruppearbejdet med et klart fagligt fokus (baseline 2023: 27 %)
  • Minimum 85 % synes, at der er høj faglig aktivitet og høj social trivsel i lærerstyrede grupper (baseline 2023: 31 %)
  • Summen af elever der ikke indgår i gruppearbejde med et tydeligt fagligt sigte skal være maksimum 15 % (baseline 18. maj 2023: 50 %)

Parter

  • Tornbjerg Gymnasium
  • Tønder Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2024 til 31. december 2025 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 994.138,20 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU01V