Skip til primært indhold

Industrien som karrierevej

Formålet med ”Industrien som karrierevej” har været at synliggøre industrien som en attraktiv karrierevej for folkeskoleelever for at få flere elever til søge en erhvervsuddannelse inden for industrien og dermed bidrage til at sikre kompetenceforsyningen til industrivirksomhederne.

Synliggørelsen af industrien skulle bl.a. ske ved at inddrage industrivirksomheder i elevernes undervisning i folkeskolen i 5.-6.klasse og 10.klasse. I 5.-6. klasserne har virksomhederne adopteret en folkeskoleklasse, mens 10. klasserne har samarbejdet med virksomhederne om deres obligatoriske store opgave i 10.klasse.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektet har bl.a. resulteret i følgende:

 • Etablering af lokale partnerskaber med industrivirksomheder i Trekantsområdets syv kommuner
 • Etablering af netværk mellem UU-centrene i Trekantområdet
 • En model for adoptionsklasser som grundlag for lærende partnerskaber mellem folkeskoler og virksomheder.
 • Et undervisnings- og vejledningsmateriale til 7.-9. klassetrin der tager afsæt i værdikæden for, hvordan en kartoffel bliver til Pringles chips.
 • En model for den åbne skoles samarbejde med lokale virksomheder med særligt fokus på samarbejde mellem 10. klasse og virksomheder om den obligatoriske opgave i 10.klasse.

Resultater 

Projektet har bidraget til at øge elevernes kendskab til industrien og karrieremulighederne i industrien. Det gælder både for eleverne i 5-6.klasse og eleverne i 10.klasse. 68 pct. af 5.-6. klasseeleverne giver udtryk for, at de har fundet ud af, hvad man kan arbejde med i en industrivirksomhed, mens flere 10. klasseelever har fået øje på, at EUX og EUD er relevante uddannelsesveje, hvis man ønsker en karriere i industrien.

Det større kendskab til industrien, har ikke umiddelbart resulteret i, at flere elever ser industrien som en attraktiv karrierevej. Andelen af 5.-6. klasseelever, der kan se sig selv få et arbejde i industrien engang, er konstant med 29 pct. i før-målingen og 27 pct. i efter-målingen. Mens andelen af 10. klasseelever, der kan forestille sig at få en karriere i industrien også er konstant med 52 pct. i før-målingen og 49 pct. i efter-målingen.

Projektet er efter dets afslutning blevet succesfuldt forankret i Middelfart, Billund, Haderslev og Fredericia Kommuner, mens det er uvist om projektet vil blive ført videre i Vejen, Vejle og Kolding Kommune.

Parter

 • EUC Lillebælt
 • Trekantområdet Danmark
 • Hansenberg
 • Syddansk Erhvervsskole
 • Folkeskoler i Trekantsområdets kommuner
 • UU Billund
 • UU Lillebælt
 • UU Haderslev
 • UU Kolding
 • UU Vejen
 • UU Vejle
 • Billund Erhvervsfremme
 • Business Fredericia
 • Haderslev Erhvervsråd
 • Business Kolding
 • Middelfart Erhvervscenter
 • Udvikling Vejen
 • Vejle Erhvervsudvikling
 • Industrivirksomheder i Trekantområdet
 • Jobcentre i Trekantområdet
 • Dansk Metal
 • 3F
 • TEKNIQ
 • Arbejdsgiverne
 • DI
 • DIMA

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020. Projektets samlede udgifter beløb sig til 5.159.991 kr., hvoraf de 3.497.520 kr. (svarende til 68%) blev finansieret af Region Syddanmarks uddannelsespulje.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V