Skip til primært indhold

Bæredygtighed lokalt og globalt

Formålet med projektet var at skabe bedre og mere attraktive ungdomsuddannelser ved at bevidstgøre eleverne om betydningen af de 17 Verdensmål både globalt og lokalt. Eleverne skulle opbygge viden, motivation og handlekompetencer, så de kan handle både med hjerne og hjerte i forhold til bæredygtighedsudfordringer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

  • Der er udviklet mere end 100 unikke undervisningsforløb om FN’s verdensmål og verdensmålene er blevet integreret i samtlige fag og i en række flerfaglige forløb.
  • Eleverne er blevet undervist i FN’s verdensmål i flere forskellige fag, således at eleverne har mødt FN’s verdensmål flere gange og med forskellige perspektiver.
  • Der er undervist i FN’s verdensmål i forbindelse med studieture og i Company Programme (virksomhedssamarbejder).
  • Skolerne har udarbejdet bæredygtighedsstrategier.

Udvalgte resultater

Det er lykkes projektet at udvikle og gennemføre 116 unikke undervisningsforløb med FN’s verdensmål. De fleste forløb er blevet gennemført flere gange. Det betyder, at eleverne på de gymnasiale uddanneler har mødt undervisningsforløb med bæredygtighed mindst 5 gange. Eleverne på EUD har ikke mødt bæredygtighed helt så ofte hvilket primært er pga. at deres skoleforløb er kortere. Bæredygtighed er også blevet en del af flere studieture og en del af company programme.

Evaluator vurderer også, at det igennem de nye undervisningsforløb er lykkes at bevidstgøre eleverne om bæredygtighed. Bæredygtighed er blevet en del af hverdagsdagsordenen hos elever og lærere på skolerne. Undervisningsforløbene har medvirket til at øge elevernes motivation og handlekompetence i forhold til bæredygtighed. De oplever at bæredygtighed er relevant viden i forhold til deres arbejdsliv og særligt de tre bundlinjer (social/kulturel, økonomisk, miljømæssig) optager dem. Men der er ikke tegn på, at de nye undervisningsforløb gør, at eleverne oplever deres uddannelse som mere relevant eller at frafaldet reduceres, hvilket også var et formål med projektet.

Læs mere om projektet her

Parter

  • Det Blå Gymnasium Tønder &Tønder Handelsskole
  • EUC Syd
  • Business College Syd

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.809.360 kr. hvilket er 529.904 kr. med end projektets budget. Regionsrådets tilskud var på max. 2.459.592,00 kr. svarende til 75% af budgettet. Projektets egenfinansiering er dermed blevet højere end de 25%.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU01V