Skip til primært indhold

Gode uddannelsesmuligheder for alle i Vejen Kommune

Projektet skal bane vejen for en vellykket fusionsimplementering mellem Vejen Gymnasium og HF og Vejen Business College. Fusionen skal sikre, at der også fremover vil være gode uddannelsesmuligheder i Vejen på trods af faldende ungdomsårgange og derigennem faldende elevtal.

Omdrejningspunktet i projektet vil bl.a. være fælles aktiviteter og tiltag, der sigter mod både elevintegration, medarbejderintegration og skabelse af fælles kultur og administrative retningslinjer.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Hovedaktiviteterne i projektet er 1) Kollegasparring i faggrupper for både undervisere og teknisk administrativt personale med henblik på fagligt samarbejde og udvikling af ny kultur, 2) Elevaktiviteter, herunder etablering af nyt elevråd og fællesskabsskabende aktiviteter for alle elever, 3) Medarbejde-aktiviteter, herunder fælles arbejdsdag med planlægning af forskellige forhold omkring den nye fusionerede institution, samt et medarbejderdøgn med et socialt fokus for at opnå kendskab og gensidig tillid de nye medarbejdere imellem, 4) Udvidet samarbejde med udskolingen i Vejen Kommune, Vejledning Vejen og SOSU Esbjerg, herunder brobygningsaktiviteter i form af temabaserede workshops både på grundskolerne og på den nye fusionerede institution, der skal udbrede kendskabet til den nye institution til hele kommunen.

Forventede resultater:

  • 100 % af de ansatte skal have deltaget i mindst to aktiviteter med kollegasparring.
  • 90 % af eleverne fra kommunens udskolingsskoler angiver at have et godt kendskab til den nye institutions udbud og værdier.
  • Andelen af elever hjemmehørende i Vejen Kommune, som søger ungdomsuddannelse i Vejen, skal være forøget med 15 % pr. 1. marts 2026 (baseline 2023, gymnasiale uddannelser: 61 %).

Parter

  • Vejen Gymnasium og HF
  • Vejen Business College
  • Vejledning Vejen

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden februar 2024 til december 2026 og fik den 18. december 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.984.311,60 kr.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V