Skip til primært indhold

Kapabiliteter til hele livet

Projektets formål er at udvikle en ny tilgang til eleverne på erhvervsuddannelserne, så der skabes fokus på kapabiliteter til hele livet i form af bl.a. demokratisk dannelse, sociale relationer, refleksionsevne, bæredygtighed og miljø.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Erhvervsskolerne oplever et behov for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. Det har flere erhvervsskoler gjort opmærksom på i regi af den syddanske EUD-taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser. Ifølge projektet er eleverne blandt andet udfordrede i forhold til kritisk stillingtagen samt at udtrykke tanker og uenigheder i respekt for andre. Syv skoler i Region Syddanmarks taskforce for bæredygtige erhvervsuddannelser ønsker derfor at arbejde med elevernes almen- og professionsdannelse med afsæt i Capability Approach (CA).

På den baggrund har projektet taget kontakt til Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), som bl.a. forsker i dannelse. DPU og uddannelsesinstitutionerne har i fællesskab fundet frem til, at det teoretiske begreb kapabiliteter (anvendte eller aktive færdigheder), som Amartya Sen og Martha Nussbaum er ophavspersoner til, er et godt udgangspunkt for at arbejde med dannelse på erhvervsuddannelserne. I projektet tages afsæt i udvalgte kapabiliteter, som findes særligt relevante for de deltagende uddannelsesinstitutioner:

 • At kunne tænke, sanse og fantasere
 • At kunne ræsonnere og danne sig sin egen mening
 • At kunne leve sammen med andre og indgå i relationer
 • At kunne indgå i et politisk og arbejdsmæssigt miljø.

Derudover udvælger hver skole yderligere to kapabiliteter, som findes særligt relevante det pågældende uddannelsessted. Projektets aktiviteter består i at udvikle undervisningsmateriale med afsæt i de førnævnte kapabiliteter og med et fokus på både elevernes professions- og almendannelse. Undervisningsmaterialet udarbejdes på baggrund af viden fra elever og undervisere, som DPU indhenter i projektperioden (fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer). Forløbene afprøves af de deltagende lærerteams i samtlige af disse læreres timer på både grundforløb 1 og 2.

Forventede resultater

 • Frafaldet reduceres med 5 procentpoint.
 • 80 % af eleverne har øget deres trivsel.
 • 80 % af eleverne oplever, at de i højere grad befinder sig godt i samarbejde i grupper/makkerpar.
 • 80 % af lærerne vurderer, at det i højere grad er vigtigt at arbejde med personlige og sociale kompetencer på grundforløbet.
 • 80 % af lærerne oplever, at de er blevet bedre til at arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer.

Projektets parter

 • IBC International Business College
 • Tietgen
 • SOSU Syd
 • SOSU Esbjerg
 • Svendborg Erhvervsskole og gymnasier
 • Campus Vejle
 • EUC Lillebælt
 • DPU,  Aarhus Universitet

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 3.182.920,20 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V