Skip til primært indhold

Karriere- og Talentudvikling i Syd

Formålet med projektet er at øge andelen af unge med HHX-baggrund, som vælger en videregående eller erhvervsuddannelse i Syddanmark. Dette skal ske gennem en systematisk at indarbejde karrierelæring i vejlednings- og informationsindsatser for de deltagende skolers elever i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets parter oplever, at andelen af studenter fra de syv deltagende handelsskoler, der vælger en videregående uddannelse er faldende. For at vende denne tendens vil projektet udvikle og gennemføre et informations- og talentprogram, som strækker sig over de 3 år på HHX.

Projektets indsats består af informationsarrangementer for alle elever, individuelle samtaler, oplæg og møder med rollemodeller. Sideløbende med indsatsen for alle elever på de deltagende skoler, arrangeres et talentprogram, Akademiet for Business Talenter i Syd (ABT). ABT er et program bestående af 8 moduler, et på hver deltagende skole og et på Det Blå Gymnasium i Haderslev. På modulerne præsenteres talenterne for unge i forskellige jobs og uddannelser, oplæg og besøg på videregående uddannelser og virksomheder i det relevante gymnasiums netværk og område. ABT-eleverne forventes at fungere som rollemodeller for de andre elever i forbindelse med informationsarrangementerne, mens nogle af ABT-programmets dele åbnes for alle elever.

Indsatsen forventes at lede frem til en højere deltagelse i studie- og erhvervsuddannelses(EUD)-praktik og skal afklare eleverne i, hvordan deres teoretiske viden fra undervisningen på HHX benyttes på de videregående uddannelser og i erhvervslivet.

Forventede resultater

 • Overordnet er projektets målsætning at overgangen fra de relevante skoler og til de videregående uddannelser når op på landsgennemsnittet.
 • At 60% af eleverne deltager i enten studie- eller eud-praktik.
 • At 80% af alle elever og 95% af ABT-eleverne har planer om at tage en videregående uddannelse.

Parter

 • Det Blå Gymnasium, Tønder
 • Det Blå Gymnasium, Vestfyn
 • BC Syd
 • Det Blå Gymnasium i Varde
 • Vejen Business College
 • Ribe Katedralskole, HHX
 • Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole
 • Studievalg Danmark

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 1. marts 2023 til 30. juni 2026 og fik den 24. april 2023 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 1.832.445,60 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V