Skip til primært indhold

We train

Projektets formål er at styrke indsatsen for fysisk aktivitet og bevægelse for elever på erhvervsuddannelserne.

Målet er at styrke elevernes fysiske robusthed, så fraværsprocenten reduceres og flere gennemfører deres erhvervsuddannelse, samt at skolerne lever op til kravene om 45 minutters daglig bevægelse i skoletiden. 

Projektets indsats og hovedaktiviteter

 • Projektets indsats tager afsæt i en temadag og teambuilding med henblik på at udvikle bevægelsesaktiviteter i undervisningen og i pauserne.
 • I faget ”Sundhed og Samfund” på GF 1 integreres øget bevægelse f.eks. med fokus på, at bevægelse skal være sjovt for alle.
 • Aktiviteten fokuserer desuden på overgangen fra grundforløb 1 til grundforløb 2, hvor aktiviteten udvides til en valgfri aktivitet efter skoletid kaldet ”Plus puls”.
 • Unge på erhvervsuddannelserne er blandt de mest fysisk inaktive i forhold til andre grupper af unge. Ifølge rapporten ”Danske erhvervsskolers sundhedsfremmende indsatser og implementeringskapacitet”, er der evidens for, at 45 minutters motion og bevægelse fortsat er en udfordring på mange skoler. Derfor vil projektet ansætte en bevægelsesmedarbejder, som i samarbejde med underviserne skal igangsætte aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet i og uden for undervisningen på tværs af de tre uddannelsesinstitutioner.
 • Gennem sparring med bevægelsesmedarbejderen skal faglærerne gradvist tage ejerskab og være ansvarlige for afholdelse af bevægelsesaktiviteter i klasserne. Bevægelsesaktiviteterne implementeres derigennem i skoledagen og tager udgangspunkt i fællesskabsskabende fysiske aktiviteter.
 • Derudover vil projektet arbejde med den sunde erhvervsskoleelevs grundfortælling i samarbejde med CIU. I projektet uddannes et ambassadørkorps til at arbejde undersøgende og nysgerrigt med vigtigheden af fysisk trivsel. Udvalgte elever vil sammen med lærere og ledelsen arbejde med en ny værdifortælling med fokus på fysisk sundhed.

Forventede resultater

 • 85 % af eleverne i målgruppen for projektet deltager i motion/bevægelse i skoletiden.
 • 65 % af eleverne i målgruppen deltager i bevægelsesaktiviteter i pauserne henover alle tre skoler.
 • 55 lærere forventes at blive ”uddannet” i bevægelsesindsatsen. 

Parter 

 • Tietgen Business
 • Kold College
 • SOSU Fyn 

Periode og tilsagn

Projektet gennemføres i perioden 15. december 2020 til 15. september 2023 og fik den 14. december 2020 tilsagn på fra regionsrådet om støtte på 2.548.693,80 kr.

Kontakt

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V