Skip til primært indhold

Bæredygtig industri som karrierevej

Formålet med projektet er at fremme unge i Trekantområdets interesse for STEM-kompetencer, så de vælger en faglært erhvervsuddannelser inden for dette område, og dermed vælger en uddannelse som kan anvendes i industrivirksomhederne.

Projektets overordnede rationale har været, at et undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed og i samarbejde med en industrivirksomhed bidrager til, at flere unge får kendskab til, viden om og interesse for bæredygtig produktion og jobs i industrien samt, hvilke kompetencer det kræver.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Projektets primære indsats er udvikling og gennemførelse af undervisningsforløb med fokus på bæredygtighed i samarbejde mellem folkeskoler og industrivirksomheder i de 7 deltagende kommuner. I projektet er der udviklet og afprøvet 12 undervisningsforløb, som kan ses på denne hjemmeside: Uddannelsesforløb - Industrien som Karrierevej

Projektet har været hårdt ramt af corona og efterfølgende krigen i Ukraine, som har presset mange virksomheder økonomisk. Det har betydet, at det har været svært for kommunerne at få aftaler med virksomheder i forhold til samarbejde om forløb. Som supplement til virksomhedsbesøg har projektet derfor udarbejdet videoer om virksomhederne, og virksomhederne blev inviteret ud på skolen i stedet for, at eleverne besøgte virksomhederne. I alt har 1920 elever deltaget i et undervisningsforløb i STEM-fagene med fokus på bæredygtig produktion.

Der er også blevet gennemført kompetenceudvikling af 225 lærere og UU-vejledere, og 50 virksomheder har deltaget i workshops for at blive klogere på samarbejdet mellem skoler og virksomheder.

Udvalgte resultater

Det er vanskeligt at vurdere, om det er lykkes projektet at øge elevernes interesse for STEM-fagene og at få flere til at vælge en faglært uddannelse, som kan anvendes i industrien. Ud af de 1920 elever der har deltaget i et STEM-undervisningsforløb er det blot 143 elever, der har svaret på spørgeskemaet i evalueringen. Det er en meget lav svarprocent på kun 7%. Der kan derfor ikke konkluderes på baggrund af disse resultater men kun indikeres tendenser.

Evalueringen indikerer, at indsatsen ikke er kommet tilstrækkeligt i mål med projektets formål. Evaluator vurderer, at forløbene øger elevernes motivation for STEM-fagene efterfølgende, men at forløbene ikke umiddelbart påvirker deres uddannelsesvalg eller karrierevalg, da kun få elever svarer, at forløbene i høj grad eller i meget høj grad har påvirket deres uddannelsesvalg. Der er også gennemført interviews med eleverne, og de bekræfter denne tendens.

Eleverne peger i interviewene på, at undervisningsforløbene har givet dem indblik i, at der er mange forskellige jobs i en produktionsvirksomhed, og de har fundet det spændende at være ude i produktionsvirksomhederne.

Parter

  • Trekantområdet Danmark
  • HANSENBERG
  • Skoleforvaltningerne i Vejle Kommune, Kolding Kommune, Fredericia Kommune, Vejen Kommune,
  • Middelfart Kommune, Billund Kommune og Haderslev Kommune
  • Folkeskoler i Trekantområdet

Periode og tilsagn 

Projektet blev gennemført i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2023. Projektets samlede udgifter beløb sig til 3.078.338 kr., hvoraf de 2.308.753 kr. (svarende til 75 %) blev finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Kontakt

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471
APPFWU02V