Skip til primært indhold

Beregne samtiden – skabe fremtiden

Tornbjerg gymnasium vil indarbejde teknologiforståelse som et centralt element i alle gymnasiets fag, så eleverne i højere grad bliver i stand til at forholde sig til og anvende moderne teknologi.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

I projektet udvikles og afprøves 25 undervisningsforløb bredt fordelt på gymnasiets fag. Undervisningsforløbene kredser om teknologiforståelse i bred forstand og anvendelse af makerteknologier og computational thinking. Ideen er, at eleverne skal rustes til at have en handlingsorienteret tilgang til ny teknologi og det tankesæt, som teknologierne bygger på. Projektet er således et syddansk bud på, hvordan tankerne bag Digitaliseringspartnerskabets anbefaling ”Digitale kompetencer gennem hele livet, teknologiforståelse for alle i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og på erhvervsuddannelser” kan føres ud i livet.

Forventede resultater 

  • Har du deltaget i forløb, der har involveret makerteknologier som 3D tegning og printning?
  • Har du selv prøvet at tegne et objekt i 3D software?
  • Har du deltaget i forløb, der har involveret computational thinking?
  • Har du selv prøvet at programmere?
  • Har du analyseret samspil mellem teknologi og samfund?
  • Har du analyseret samspil mellem individ og teknologi?
  • Mindst 80 % af eleverne ved projektets afslutning vurderer, at de føler sig bedre rustet til at kunne agere i det digitale samfund.

Parter 

  • Tornbjerg Gymnasium

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2024 og fik den 20. december 2021 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 610.827,00 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU01V