Skip til primært indhold

Styrkede sprogkompetencer

Projektet vil styrke danskkundskaberne hos især de flersprogede elever på Social- og Sundhedsskolerne. En styrkelse af elevernes kompetencer, faglighed og motivation forventes at bidrage til at flere gennemfører en SOSU-uddannelse og bliver i branchen.

Projektets indsats og hovedaktiviteter

Styrkelsen af elevernes kompetencer skal ske gennem en udvikling og afprøvning af indsatser, der er målrettet flersprogede elever med dansksproglige udfordringer, men også inddrager andre elevgrupper med sproglige vanskeligheder. De overordnede indsatser, som projektet fokuserer på er kompetenceløft, digitale elementer til styrkelsen af fagsproget, sprogmentorordning og styrkelse af sammenhæng mellem skole og praksis. Indsatsen vedrører Grundforløb 2 (GF2 SOSU) til Social- og Sundhedsuddannelsen og Social- og Sundhedshjælperuddannelsen (SSH). Det overordnede formål med projektet er på den måde at styrke elevernes kompetencer til arbejdsmarkedet ved at fastholde elever på en erhvervsuddannelse.

Forventede resultater

 • Øge gennemførelsen af GF2 SOSU med 10%
 • Øge overgangen fra GF2 SOSU til SSH med 15%
 • Øge gennemførelsen af SSH med 10%

Parter

 • Social- og sundhedsskolen Syd (SOSU Syd)
 • SOSU Esbjerg
 • Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens (SOSU FVH)
 • Social- og Sundhedsskolen Fyn (SOSU Fyn)
 • Ældre- og Handicapforvaltningen, Odense Kommune
 • Senior og rehabilitering, Haderslev Kommune
 • Omsorg og sundhed, Aabenraa kommune
 • Pleje og omsorg, Tønder kommune
 • Omsorg og Udvikling – Uddannelsesenheden, Sønderborg Kommune

Periode og tilsagn 

Projektet gennemføres i perioden januar 2023 til december 2025 og fik den 19. december 2022 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.692.630,20 kr.

Kontakt

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140
APPFWU02V