Skip til primært indhold

Hjemtransport af afdøde

Sundhedsloven giver i visse situationer mulighed for, at udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde, kan afholdes af Region Syddanmark.

Retningslinjer

Sundhedslovens § 160 a og bekendtgørelse nr. 634 af 26. juni 2009:
Bekendtgørelse om hjemtransport af afdøde patienter, giver i visse situationer mulighed for at udgifter i forbindelse med hjemtransport af afdøde, kan afholdes af Region Syddanmark.

Regionens administration af ovenstående er beskrevet i det følgende:

I hvilke situationer gælder loven?

  • Patienten er død under eller efter overflytning mellem sygehuse
  • Der er sket overflytning mellem to sygehuse. Ved overflytning forstås at patienten har været indlagt på et sygehus, inden der træffes beslutning om overflytning til et andet sygehus.
  • Overførslen er sket på grund af pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn.
  • At overflytningen af patienten er sket til et sygehus der ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.

Hvem sørger for hjemtransport?

Som hovedregel arrangeres hjemtransport af afdøde gennem aftale mellem pårørende og den valgte bedemand. Boet efter afdøde kan herefter få refusion fra regionen af dokumenterede udgifter (faktura fra bedemand) efter reglerne i ovenstående bekendtgørelse. 

Ønskes der inden hjemtransporten en vurdering af, om der i det konkrete tilfælde vil kunne opnås refusion, kan der rettes henvendelse til administrationen på det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten er overflyttet. Kontaktoplysninger på de enkelte sygehuse finder du nederst på siden.

Ønsker pårørende ikke selv at arrangere transporten sammen med bedemanden, kan der rettes henvendelse til regionen med henblik på at aftale hjemtransporten. Der rettes henvendelse til administrationen på det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten er overflyttet.

Hvor kan der køres til?

Der kan arrangeres hjemtransport fra sygehuset til et passende sted i den afdødes bopælskommune - typisk kapellet i hjembyen.

Krav til dokumentation?

I forbindelse med ansøgning om refusion, skal det tydeligt fremgå af fakturaen fra bedemanden hvilken del, der vedrører hjemtransporten og dennes udgift, ligesom der skal oplyses cpr.nr. på afdøde. Herudover skal der angives et cpr.nr., hvortil refusionen ønskes udbetalt via NemKonto.

Hvor skal ansøgning og faktura sendes hen?

Ansøgning med faktura sendes til det sygehus i Region Syddanmark, hvorfra patienten blev overflyttet.

Adresse og telefonnummer

Esbjerg og Grindsted Sygehus
Økonomiafdelingen
Finsensgade 35
6700 Esbjerg

Lise Lotte Jensen 
79 18 20 11

Ester Hald
79 18 20 54

Sygehus Sønderjylland
Kørselskontoret
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Flemming Nielsen: 79 97 07 20

Trine B. Frederiksen: 79 97 07 84

Sygehus Lillebælt
Kørselskontoret, Patientservice
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart

Telefon: 76 36 06 30

Odense Universitetshospital/ Svendborg Sygehus
Patient- og Pårørendeservice
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C
Indgang 25
Att. Patientadministrationen

Patientadministrationen, tlf.: 70 11 31 11, tast 2 og tast 6.

Eller på mail: ouh.pps.patientadministration@rsyd.dk

APPFWU01V