Skip til primært indhold

Inspirationskatalog fra møde om grænselandets potentialer

Den 3. maj 2022 mødtes 80 engagerede borgere med syddanske politikere på Folkehjem i Aabenraa til en god dialog om grænselandets potentialer.

På mødet fik deltagerne mulighed for at byde ind med holdninger og idéer til temaerne: Sprog og uddannelse, Klima, Mobilitet samt Kultur og bosætning.

Deltagernes holdninger og idéer er nu samlet i et inspirationskatalog.

Se inspirationskataloget.

Inspirationskataloget indgår i regionens videre arbejde med dansk-tysk samarbejde.

Yderligere oplysninger

Julie Kirstine Olsen

Udviklingskonsulent

Sundhedsinnovation og kultur


30 56 39 47
APPFWU01V