Skip til primært indhold

Søg tilladelse til indvinding

Du skal søge om tilladelse hos regionen, hvis du vil indvinde råstoffer. Du kan se, hvor det er muligt at søge om tilladelse til at indvinde råstoffer i Råstofplan 2020.

Ansøgningsskemaer


Ansøgningsskemaer i PDF:

Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (PDF 0,1 MB)
Ansøgningsskema til screening efter miljøvurderingsloven (PDF 0,5 MB)
Anmeldelsesskema til ikke-erhvervsmæssig råstofindvinding (PDF)

Det udfyldte ansøgningsskema og ansøgningsskemaet til screening efter miljøvurderingsloven sendes til Region Syddanmark på raastof-ans@rsyd.dk.

Du kan se, hvor det er muligt at søge om tilladelse til at indvinde råstoffer i Råstofplan 2020.

 

Tilladelser offentliggøres

Hvis vi giver tilladelse til en indvinding, så offentliggør vi, hvor der er givet tilladelse. Det kan findes under aktuelle høringer.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

Region Syddanmark
Klima & Ressourcer
vjkr@rsyd.dk
Tlf. 7663 1917
 

APPFWU02V