Skip til primært indhold

Søg tilladelse til indvinding

Du skal søge om tilladelse hos regionen, hvis du vil indvinde råstoffer. Du kan se, hvor det er muligt at søge om tilladelse til at indvinde råstoffer i Råstofplan 2020.

Ansøg i RIT (Råstof-IT)

Link til systemet: https://raastof.rsyd.dk/

Ansøgningsskema til screening efter miljøvurderingsloven og anmeldeskema til ikke erhvervsmæssig råstofindvinding er indarbejdet i RIT-systemet og kan derfor ikke længere hentes særskilt.

 

Du kan se, hvor det er muligt at søge om tilladelse til at indvinde råstoffer i Råstofplan 2020.

 

Tilladelser offentliggøres

Hvis vi giver tilladelse til en indvinding, så offentliggør vi, hvor der er givet tilladelse. Det kan findes under aktuelle afgørelser.

 

Kontakt os, hvis du har spørgsmål:

Region Syddanmark
Klima & Ressourcer
vjkr@rsyd.dk
Tlf. 7663 1917
 

APPFWU01V