Skip til primært indhold

Klimaalliancen og DK2020

Gennem projektet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark" er Danmark nu det første land i verden, hvor næsten alle kommuner har fået udarbejdet klimaplaner, som lever op til målene i Parisaftalen. Næste step er at gå fra klimaplan til klimahandling. Region Syddanmark er stolt partner i Klimaalliancen, som skal være med til at sikre at kommunernes klimaplaner omsættes til konkret klimahandling.

DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark

DK2020 er et nationalt projekt, der har til formål at løfte danske kommuners klimaindsats til et internationalt niveau. Gennem deltagelsen i DK2020 har kommunerne fået sparring og vejledning til at formulere en klimahandleplan, der lever op til Parisaftalens målsætninger og ruster dem til at håndtere klimaforandringerne. 

Alle 22 syddanske kommuner har været med i projektet, hvilket betyder at alle syddanske borgere om under 30 år kan forvente at leve i en kommune, der er klimaneutral og robust overfor klimaforandringer, som f.eks. stigende nedbør, mere ekstrem vejr og oversvømmelser.

Bag projektet står Realdania, KL og de danske regioner samt et samarbejde med CONCITO og C40. Region Syddanmark har, ud over sekretariatsbetjeningen af DK2020, bidraget med analyser og datagrundlag til gavn for kommunerne. Region Syddanmark har blandt andet finansieret en oversvømmelseskortlægning af hele regionen, der er med til at sørge for, at kommunerne har det nyeste og bedste grundlag for at prioritere klimatilpasningsindsatsen.

Klimaalliancen: Fra klimaplan til klimahandling

Klimalliancen er et nyt partnerskab, der fortsætter arbejdet i partnerskabet "DK2020 - klimaplaner for hele Danmark". Klimaalliancens formål er, at at understøtte kommunerne med implementering af deres klimaplaner herunder sikre opnåelse af kommunernes klimamålsætninger.  

Klimaalliancen består af et fornyet 5-årigt partnerskab sammen med Realdania, KL og de fem regioner. CONCITO og C40 er videnspartnere for klimaalliancen. 

Du kan læse mere om klimaalliancen lige her.

En Grønnere Fremtid i Syddanmark

I Region Syddanmark skal vi gøre vores for at indfri Parisaftalens mål om en klimaneutral og klimarobust verden, og vi er bevidste om, at vi ikke når i mål på egen hånd. Region Syddanmark er derfor stolt partner i Klimaalliancen og DK2020. Regionens deltagelse repræsenterer et løfte til de syddanske borgere og kommende generationer om, at Region Syddanmark aktivt arbejder for at forme en region, der ikke blot overlever, men trives i en bæredygtig, grøn fremtid.

APPFWU01V