Skip til primært indhold

Ledelse - politisk og administrativ

Region Syddanmark er en politisk styret instans. 41 folkevalgte politikere træffer beslutninger. En række nedsatte udvalg og råd forbereder og indstiller til beslutninger, der træffes i regionsrådet. Koncerndirektionen er den øverste administrative ledelse.

Den politiske ledelse

Region Syddanmark er en politisk styret instans. 41 folkevalgte politikere sidder i regionsrådet, der mødes hver måned og træffer beslutninger. Der afholdes valg til regionsrådet hver 4. år.

Regionsrådet styres af regionsrådsformanden, der også er formand for Forretningsudvalget og øverste daglige leder af administrationen. Regionsrådsformanden er den eneste fuldtidsansatte regionsrådspolitiker.

Læs mere om regionsrådet og de politiske udvalg

Bo Libergren

Bo Libergren er valgt som regionsrådsformand for perioden 2023-2025, hvor han repræsenterer Venstre.

Regionsrådet har nedsat en række råd og udvalg, der mødes og forbereder samt indstiller sager til regionsrådet. Udvalgene træffer altså ikke beslutning i de enkelte sager.

Find oversigt over udvalg

Koncerndirektionen - den administrative ledelse

Region Syddanmarks øverste administrative ledelse består af en koncerndirektion bestående af en regionsdirektør og 2 koncerndirektører.

Koncerndirektionen varetager den strategisk administrative ledelse af regionen og koordinerer i forhold til de overordnede processer og beslutninger.

Direktørerne i Region Syddanmark

Jane Kraglund

Regionsdirektør


28 99 32 40

Kurt Espersen

Koncerndirektør


21 67 90 21

Jørgen Bjelskou

Koncerndirektør


30 36 79 10
APPFWU01V