Skip til primært indhold

Vederlagsfri palliativ fysioterapi

I Region Syddanmark kan patienter, der har en terminalerklæring, få palliativ fysioterapi. Formålet med palliativ fysioterapi er at fremme den palliative borgers kropslige forudsætninger for et hverdagsliv karakteriseret af værdighed, livskvalitet og autonomi.

Hvilke kriterier skal jeg leve op til for at få vederlagsfri palliativ fysioterapi?

Palliativ fysioterapi kræver en henvisning fra egen læge, en hospitalsafdeling eller fra et palliativt team.

Hvis der er lavet en terminalerklæring, eller en aftale om samordnet pleje, er ydelsen vederlagsfri for patienten.

Du kan finde en palliativ fysioterapeut i dit område på sundhed.dk

Hvad er palliativ fysioterapi?

Palliativ fysioterapi er helhedsorienteret, og behandlingen tager udgangspunkt i den aktuelle situation.

Palliation betyder lindring, og palliativ fysioterapi er en tværfaglig behandlingsform, dvs. behandlingen sker i samarbejde med patienten, evt. pårørende og øvrigt sundhedspersonale.

Lindrende fysioterapi tager udgangspunkt i borgerens sygdomshistorie og aktuelle situation.

Hvad er målet med behandlingen?

Målet med behandlingen kan eksempelvis være at:

  • lindre smerte
  • lette åndenød
  • mindske funktionstab
  • lindre kropslig uro
  • lindre ødemer
  • lindre forstoppelse
  • lindre angst og uro
  • øge kropsforståelse og selvindsigt
  • afhjælpe kognitive forstyrrelser.
APPFWU01V