Skip til primært indhold

Takstblad for Socialcenter Lillebælt

Nedenstående takster er i 2023 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 3,56 %. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2021 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2023.

Her kan du hente Socialcenter Lillebælts takstblad i PDF 

Basis- og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2023

Basistakster

Syrenparken, basistakst, døgn 878 kr.
Kingstrup, basistakst, døgn 1.572 kr.
Kingstrup, basistakst, dag 418 kr.
Pomonahuset Voksen, døgn 1.212 kr.
Pomonahuset Unge, døgn 1.617 kr. 

Ydelsespakketakster

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken.
Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af
borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 349 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 116 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 175 kr.
2 14,0 524 kr.
3 21,0 873 kr.
4 28,0 1.222 kr.
5 35,0 1.571 kr.
6 42,0 1.920 kr.
7 49,0 2.269 kr.
8 56,0 2.618 kr.
9 63,0 2.967 kr.
10 70,0 3.316 kr.
11 77,0 3.665 kr.
12 84,0 4.014 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer 

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 58 kr.
2 4,7 174 kr.
3 7,0 290 kr.
4 9,3 406 kr.
5 11,7 522 kr.
6 14,0 638 kr.
7 16,3 754 kr.
8 18,7 870 kr.
9 21,0 986 kr.
10 23,3 1.102 kr.
11 25,7 1.218 kr.
12 28,0 1.334 kr.
13 -... ... ... kr. 

Øvrige takster

Øvrige takster
Egely, Sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.386 kr.
Egely, Sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 6.667 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.386 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 7.943 kr.
Egely, Sikret afd. og Særlig sikret afd. Skole 1.092 kr. 
Ungehuset Røjleskov 8.020 kr.
APPFWU02V