Skip til primært indhold

Takstblad for Socialcenter Lillebælt

Nedenstående takster er i 2022 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Taksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet med 1,96 %. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2020 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2022.

Her kan du hente Socialcenter Lillebælts takstblad i PDF 

Basis- og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2022

Basistakster

Syrenparken, basistakst, døgn 802 kr.
Kingstrup, basistakst, døgn 1.520 kr.
Kingstrup, basistakst, dag 403 kr.

Ydelsespakketakster

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken.
Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af
borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 337 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 112 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 169 kr.
2 14,0 506 kr.
3 21,0 843 kr.
4 28,0 1.180 kr.
5 35,0 1.517 kr.
6 42,0 1.854 kr.
7 49,0 2.191 kr.
8 56,0 2.528 kr.
9 63,0 2.865 kr.
10 70,0 3.202 kr.
11 77,0 3.539 kr.
12 84,0 3.876 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer 

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 56 kr.
2 4,7 168 kr.
3 7,0 280 kr.
4 9,3 392 kr.
5 11,7 504 kr.
6 14,0 616 kr.
7 16,3 728 kr.
8 18,7 840 kr.
9 21,0 952 kr.
10 23,3 1.064 kr.
11 25,7 1.176 kr.
12 28,0 1.288 kr.
13 -... ... ... kr. 

Øvrige takster

Øvrige takster
Egely, Sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.271 kr.
Egely, Sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 6.182 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.271 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 7.411 kr.
Egely, Sikret afd. og Særlig sikret afd. Skole 1.051 kr. 
APPFWU02V