Skip til primært indhold

Takstblad for Socialcenter Lillebælt

Nedenstående takster er i 2024 prisniveau. Alle takster er pr. døgn. Ydelsestaksterne på socialområdet er pris- og lønfremskrevet fra 2023. Basistaksterne og øvrige takster er pris- og lønfremskrevet fra 2023, og der er indregnet eventuelle ændringer som følge af ændringer i renteudgifter, belægning mm. Der er ingen midlertidige reguleringer fra regnskab 2022 på centret, og der er derfor ikke indregnet reguleringer i taksterne for 2024.

Her kan du hente Socialcenter Lillebælts takstblad i PDF 

Basis- og ydelsespakketakster

Prisen for en borger består af en basistakst og en ydelsespakketakst

Basistakster 2024

Basistakster

Syrenparken, basistakst, døgn 1.109 kr.
Kingstrup, basistakst, døgn 1.975 kr.
Kingstrup, basistakst, dag 507 kr.
Pomonahuset Voksen, døgn 1.402 kr.
Pomonahuset Unge, døgn 1.851 kr. 

Ydelsespakketakster

Ydelsespakketaksten er afhængig af borgerens behov for støtte. Ydelsespakketaksterne er beregnet efter det midterste timetal i pakken. Taksten på ydelsespakke 1 svarer derfor til det halve af prisintervallet pr. døgn. Der udbydes også ydelsespakker efter pakke 12 afhængig af borgernes individuelle støttebehov, og pakkerne er stigende med samme time- og prisinterval som de øvrige ydelsespakker.

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud og dagtilbud

Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på døgntilbud er 7 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 363 kr.
Timeintervallet mellem ydelsespakkerne på dagtilbud er 2,33 timer pr. uge. Prisintervallet pr. døgn er: 121 kr.

Døgntilbud

Døgntilbud

Ydelsespakkenummer

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 7,0 182 kr.
2 14,0 545 kr.
3 21,0 908 kr.
4 28,0 1.271 kr.
5 35,0 1.634 kr.
6 42,0 1.997 kr.
7 49,0 2.360 kr.
8 56,0 2.723 kr.
9 63,0 3.086 kr.
10 70,0 3.449 kr.
11 77,0 3.812 kr.
12 84,0 4.175 kr.
13 -... ... ... kr. 

Dagtilbud

Dagtilbud

Ydelsespakkenummer 

Timer pr. uge (til og med)

Takst pr. døgn

1 2,3 61 kr.
2 4,7 182 kr.
3 7,0 303 kr.
4 9,3 424 kr.
5 11,7 545 kr.
6 14,0 666 kr.
7 16,3 787 kr.
8 18,7 908 kr.
9 21,0 1.029 kr.
10 23,3 1.150 kr.
11 25,7 1.271 kr.
12 28,0 1.392 kr.
13 -... ... ... kr. 

Øvrige takster

Øvrige takster
Egely, Sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.514 kr.
Egely, Sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 7.740 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, grundtakst 4.514 kr.
Egely, Særlig sikret afdeling, bo-del, sociale pladser 9.079 kr.
Egely, Sikret afd. og Særlig sikret afd. Skole 1.146 kr. 
Egely, Særforanstaltninger og transport - timepris 475 kr.
Ungehuset Røjleskov 8.547 kr.
Børne- og Ungehusene Udby, Intern Skole 1.646 kr.
Ydelser i eget hjem (§85) - timepris 475 kr.
APPFWU01V