Skip til primært indhold

Erstatning for skade

Du har mulighed for at søge erstatning, hvis du i forbindelse med en undersøgelse, behandling, manglende behandling eller for sen behandling har fået en skade. Du søger om erstatning ved Patienterstatningen. 

Hvem kan søge erstatning for en behandlings - eller lægemiddelskade?

Hvis du har fået en skade i forbindelse med undersøgelse, behandling, manglende behandling eller for sen behandling, kan du søge om erstatning.

Det kan f.eks. være, at behandlingen ikke var god nok, og at du derfor fik en skade, dvs. at din skade kunne være undgået, det kan være, at en forsinket diagnose gør din sygdom værre, end den ellers ville have været, hvis den var blevet opdaget i tide, eller det kan være et dødsfald, hvor efterladte kan have ret til erstatning.  

Du kan også have ret til erstatning for alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger efter medicin. Skaderne kan både være psykiske eller fysiske. 

Der behøver ikke være sket en decideret fejl. Du kan også få erstatning, hvis der opstår komplikationer, der er sjældne og alvorlige i forhold til den sygdom, du blev behandlet for.

Guide og anmeldelsesskema til erstatning

Erstatning for en tandskade

Hvis du har fået en tandskade i forbindelse med en operation eller undersøgelse på hospitalet, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. 

Er din skade sket i forbindelse med behandling hos en praktiserende tandlæge, har du mulighed for at søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. 

Frister for anmeldelse

Der gælder en frist på 3 år fra det tidspunkt, hvor du bliver klar over eller burde være blevet klar over, at der er sket en skade. 

Hvis der er gået mere end 10 år fra behandlingen eller undersøgelsen blev foretaget, til du bliver klar over, at der er sket en skade, kan din sag ikke behandles, da der efter loven gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år.

Har du brug for hjælp til at anmelde en skade?

Hvis du har behov for vejledning eller brug for hjælp til at udfylde anmeldelsesskemaet, kan du kontakte en patientvejleder i Patientkontoret på tlf. 76631490. 

Du kan finde åbningstider på Patientkontorets hjemmeside.

Henvendelser omhandlende psykiatri rettes til psykiatriens patientvejleder på tlf. 76631098. 

APPFWU01V