Skip til primært indhold

Unges trivsel og sundhed

Alle mennesker har behov for at tilhøre fællesskaber. Oplevelsen af at være en del af et fællesskab har betydning for vores fysiske og mentale helbred, som har betydning for vores evne til at lære.

Unges trivsel og sundhed 

Ligesom i resten af landet er der i Syddanmark en betydelig andel af unge som
mistrives fysisk eller mentalt. Derudover er der en betragtelig stigning i antallet af syddanske borgere, der giver udtryk for dårligt mentalt helbred, herunder stress, nervøsitet, træthed, søvnbesvær, nedtrykthed og depression.

Dårlig mental sundhed og trivsel er årsag til frafald på ungdomsuddannelserne

Mistrivsel og dårlig mental sundhed er en udfordring på uddannelsesinstitutionerne. Ifølge PsykInfo er mentale helbredsproblemer årsagen til op mod 60 procent af frafaldstilfældene på ungdomsuddannelser. Der kan være flere årsager til denne mistrivsel. Fælles er dog, at mistrivslen ikke kun baserer sig på social arv, men tværtimod rammer bredere end tidligere. Det er derfor vigtigt at tilpasse indsatser til det lokale behov.

Fysisk og mental sundhed hos de syddanske unge hænger sammen

14 procent af syddanske unge kvinder og 19 procent af syddanske unge mænd ryger dagligt. Rusmidler som alkohol og stoffer fylder ligeledes i ungdomsårene, og unge bruger ofte rygning og rusmidler til at få adgang til fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne. Region Syddanmark vil derfor understøtte alternative muligheder for at indgå i positive fællesskaber på uddannelsesinstitutionerne for derved at øge unges trivsel og sundhed.

Gode fællesskaber skaber god mental sundhed og trivsel og forebygger ensomhed hos unge

Alle mennesker har grundlæggende behov for at tilhøre fællesskaber. Forskning viser, at oplevelsen af at være en del af et fællesskab har betydning for vores fysiske og mentale helbred, som endvidere har betydning for vores evne til at lære. Mennesker, som gør noget aktivt og meningsfuldt sammen med andre mennesker har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed. Desværre oplever mange unge at stå uden for fællesskaber, og de føler sig derfor ensomme. Region Syddanmark vil derfor arbejde for at styrke uddannelsesmiljøer med fokus på inkluderende fællesskaber.

Kontakt uddannelsesteamet

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318
APPFWU02V