Skip til primært indhold

Klima og ressourcer

I Klima og ressourcers håndteres planlægning og administration af regionens opgaver inden for råstofområdet, og afdelingen er også er ansvarlige for udvikling af indsatser inden for klimaområdet.

Primære opgaver for Klima og ressourcer

Afdelingen for Klima og ressourcer har følgende primære opgaver:

  • Gennemføre regionens opgaver på råstofområdet i forbindelse med planlægning, tilladelser og tilsyn.
  • Udvikling af indsatsen på klimaområdet.
  • Bæredygtig udvikling, herunder strategisk energiplanlægning og cirkulær økonomi.
  • IT-systemer på råstof-, jordforurening- og analyseområdet.
APPFWU01V