Skip til primært indhold

Klima og Ressourcer

I Klima og Ressourcer håndteres planlægning og administration af regionens opgaver inden for råstofområdet, og afdelingen er også er ansvarlige for udvikling af indsatser inden for klimaområdet i geografien region Syddanmark.

Primære opgaver for Klima og ressourcer

Afdelingen for Klima og ressourcer har følgende primære opgaver:

  • Gennemføre regionens opgaver på råstofområdet i forbindelse med planlægning, tilladelser og tilsyn.
  • Udvikling af indsatsen på klimaområdet.
  • Bæredygtig udvikling, herunder strategisk energiplanlægning og cirkulær økonomi.
  • IT-systemer på råstof-, jordforurening- og analyseområdet.

Kontakt Klimateamet i Regional Udvikling

Vita Jokumsen

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201247

Anders Bræstrup

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29201085

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


21262471

Agnieszka T. Bentzen

Geolog

Regional Udvikling, Vand og Jord


21531069

Rasmus Rønde Møller

Udviklingskonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


23963376

Boris Rune Schønfeldt

Chefkonsulent

Regional Udvikling, Klima og Ressourcer


29649701
APPFWU01V