Skip til primært indhold

Om ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser

Region Syddanmark inviterer alle syddanske kommuner, ungdomsuddannelser og FGU’er til at deltage i en regional indsats, som arbejder for at færre syddanske unge mistrives

Vær med i ’ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser’ – for kommuner, ungdomsuddannelser og FGU’er i Region Syddanmark

I ’ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser’ vil vi på tværs af uddannelser, kommuner og region arbejde for at forebygge frafald og fravær på grund af mistrivsel.  

ABC for mental sundhed – en evidensbaseret indsats der virker

Indsatsen tager afsæt i den evidensbaseret tilgang til mental sundhed ’ABC for mental sundhed’.

Forskning viser, at det styrker trivslen og den mentale sundhed at:

 • A - gøre noget aktivt
 • B - gøre noget sammen
 • C – gøre noget meningsfuldt

ABC for mental sundhed er en forskningsbaseret indsats, som har et positivt og handlingsorienteret fokus, som har vist gode resultater i forhold til at fremme trivsel og viden om mental sundhed. Der er ikke én bestemt måde at arbejde med ABC-metoden på, det afhænger i høj grad af den lokale kontekst og lokale behov. ABC er en virkningsfuld ramme for arbejdet med unges mentale sundhed og trivsel.

Region Syddanmark tilbyder uddannelser og kommuner viden og værktøjer

Formålet med at invitere alle kommuner, ungdomsuddannelser og FGU’er med i indsatsen er at skabe et fælles sprog og opbygge et fællesskab omkring arbejdet med trivsel og mental sundhed på tværs. Alt sammen med det formål at flere unge skal trives. 

 • Region Syddanmark tilbyder alle uddannelser og kommuner intro-møder med projektlederen for ’ABC for mental sundhed på ungdomsuddannelser’.
 • Region Syddanmark tilbyder alle uddannelser og kommuner fællesskabsværktøjet ’Fif – Fællesskaber i fokus’ målrettet unge.
 • Region Syddanmark tilbyder workshops for undervisere og medarbejdere om tilgangen ’ABC for mental sundhed’.
 • Region Syddanmark tilbyder undervisningsmateriale om ABC-tilgangen målrettet eleverne (obs. på at materialet endnu ikke er færdigudviklet).

Ungdomsuddannelsernes og FGU’ernes rolle i indsatsen

I indsatsen skal deltagerne arbejde med skolernes kultur og overordnede rammer for deltagelse af alle unge og ansatte med udgangspunkt i lokale udfordringer. Region Syddanmark ved, at skolerne allerede har gang i mange trivselstiltag, og det arbejde vil indsatsen hjælpe videre.

Skolernes indsats består bl.a. i at:  

 • Dele erfaringer om eksisterende og nye trivselsaktiviteter med andre skoler i Syddanmark.
 • Afprøve nye trivselsaktiviteter.
 • Deltage i workshops, der skal øge viden om ABC for mental sundhed.
 • Deltage i kompetenceudvikling for undervisere.
 • Involvere både undervisere, elever og øvrige medarbejdere i indsatsen.
 • At udnævne minimum én lokal koordinator til indsatsen
 • At styrke det lokale samarbejde mellem skoler, foreninger og kommune

Der vil være fokus på at værktøjerne skal tilpasses forskellige typer uddannelser, og danne netværk så skoler der ligner hinanden kan sparre og inspirere hinanden. Alle ungdomsuddannelser og FGU’er er forskellige og har brug for forskellige værktøjer.

Alle kommuner i Syddanmark inviteres ligeledes til at deltage i indsatsen med en kommunal koordinator. Der inviteres desuden til netværksmøder på tværs af kommuner og uddannelsesinstitutioner.

 

Kontakt for mere information

Henriette Bondo Andersen

Projektleder

Tværsektorielt samarbejde


+45 21478740

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V