Skip til primært indhold

Hvis den private klinik lukker

I nedenstående kan du læse om, hvilke muligheder, der er, hvis din private høreklinik lukker.

Desværre kan det ske, at den private høreklinik, hvor man har købt sit høreapparat, lukker.

Det er naturligvis meget uheldigt, da det for en del høreapparatbrugere betyder, at de må ud på længere transport for at få løst deres problemer, og også i nogle tilfælde selv må betale for at få service på deres høreapparater.

Er klinikken en del af en kæde, vil man normalt kunne få service i en af kædens øvrige klinikker. Er klinikken ikke en del af en kæde, så sker det i nogle tilfælde at klinikkens kunder overtages af en anden klinik, hvilket sikrer, at kunderne fortsat kan få løst deres eventuelle problemer, men hvis det ikke sker. Hvad så?

Der er ikke lovgivningsmæssigt taget højde for dette på anden vis end, at man som kunde i en privat klinik er henvist til købeloven.

Regionens  tilskud til et privat køb af høreapparat dækker undersøgelse, høreapparat, tilpasning, service og garanti i 4 år fra købsdatoen. I samme øjeblik tilskuddet udløses overgår man så at sige fra regional patient til kunde/forbruger, hvor ens rettigheder i forhold til service og garanti bør fremgå af købsaftalen/medfølgende kontrakt.

Dog kan der i få tilfælde udløses et nyt tilskud inden for de 4 år:

  • hvis hørelsen ændrer sig, og apparatet ikke længere kan justeres til hørelsen
  • hvis legemlige forandringer umuliggør anvendelsen af det købte høreapparat
  • hvis høreapparatet går tabt ved tyveri, brand eller lign - jf. Bekendtgørelse om høreapparatbehandling

Mener du at være berettiget til nye høreapparater inden for 4 års perioden, så henvender du dig til den klinik, du ønsker at anvende - de vil så være dig behjælpelig med en genansøgning inden for 4 år. Du er også velkommen til at kontakte Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)

Her kan du se, hvad du skal gøre hvis klinikken ikke er en kædebutik eller overtaget af en anden klinik

Producentens garanti (oftest 4 år) er som regel fortsat gældende, så du kan i de fleste tilfælde kontakte producenten, og indsende høreapparatet til reparation. Det sendes retur til din hjemadresse.

Du kan evt. kontakte producenten for at få oplyst, hvilken klinik i nærheden, der kan justere dit høreapparat. Denne klinik vil ofte have brug for dit audiogram. Det kan rekvireres hos os ved CKV, idet vi netop bl.a. for at sikre brugerne opbevarer audfiogrammet på din tilskudssag. Medbringer man selv audiogram, vil udgiften oftest være noget mindre end, hvis klinikken skal lave en ny undersøgelse - men spørg klinikken.

Du henvender dig til dit kommunale kommunikationscenter. Der er forskellige procedurer for ansøgning om høretekniske hjælpemidler, men det er kommunen, der er ansvarlig for afprøvning og bevilling, På kommunikationscentret kender de procedurerne for dette, og kan vejlede dig

Oplever du et problem, der ikke er omfattet af ovenstående eksempler, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte CKV mandag til torsdag fra 9.00 - 10.50 på tlf. 9944 3414, hvor vi kan vejlede dig. Alternativt kan du kontakte det lokale kommunikationscenter.

APPFWU01V