Skip til primært indhold

Fakta om fødsler

Vidste du, at der bliver født cirka 12.000 børn om året i Region Syddanmark?

Grafik af foster i maven

Der er cirka 12.000 fødsler om året i Region Syddanmark. Langt størstedelen af børnene fødes på en af regionens fødeafdelinger i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Aabenraa. Derudover har regionen en hjemmefødselsklinik på Ærø.

I 2020 foregik 3 procent af fødslerne i Region Syddanmark hjemme sammen med en jordemoder.

Fødselstallet er stigende i Region Syddanmark, og prognoser fra Danmarks Statistik peger på, at det fortsat vil stige de kommende år.

Flest har fødselsdag i marts, april og september

Amorinerne må være i luften i sommerferien og i juleferien - i hvert fald boomer det med danskere, der har fødselsdag ni måneder efter de store ferier. Slutningen af marts, begyndelsen af april og slutningen af september er de perioder på året, hvor flest danskere har fødselsdag.

Årets mest populære fødselsdag er 21. marts. Her har 17.674 personer fødselsdag. På toplisten følger en række datoer i marts og april og enkelte i maj. I efterårsmånederne er 25. september og 1. oktober de dage, flest har fødselsdag.

Mor og fars alder

Den gennemsnitlige alder for de fødende kvinder er stigende.

Gennemsnitsalderen steg 0,2 år for både de førstegangsfødende kvinder og for samtlige fødende kvinder fra 2020 til 2021.

I 2020 var gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder 29,6 år og i 2021 29,8 år, mens gennemsnitsalderen for samtlige fødende kvinder tilsvarende steg fra 31,2 til 31,4 år.

For fædrene var gennemsnitsalderen uændret fra 2020 til 2021, nemlig 33,5 år for alle fædre og
31,5 år for førstegangsfædre.

Der fødes flest drenge

De levendefødte i 2021 fordelte sig på 32.572 drenge og 30.901 piger, dvs. en kønsproportion på 105 drenge pr. 100 piger. Dette forhold er så godt som konstant fra år til år.

Største og mindste årgange

Der blev i 2021 født 63.473 levendefødte børn i Danmark, hvilket er en stigning sammenlignet med året før, hvor der blev født 60.937.

Det laveste antal fødsler, der nogensinde er registreret, var i 1983, hvor der blev født 50.822 børn; 20 procent under antallet for 2021. Forskellen op til det højeste antal, der nogensinde er observeret, er dog endnu større. I 1946 fødtes der 96.111 børn; 51 procent flere end i 2021.

 

APPFWU01V