Skip til primært indhold

Her er leg langt mere end bare leg

Pædagogisk legetøj i lange baner fylder Legetekets gulv og vægge. Her kommer både fagprofessionelle og forældre med behov for støtte til børn med forskellige udfordringer.

Tina Hansen og Pipper Holler sidder i Legeteket omgivet af legetøj og kigger på en cykel

Tina Kildegaard Hansen (t.v,) kom egentlig bare i Legeteket for at få en pude til træning af at ligge på maven til sønnen Alfred, da han var helt lille. I dag henter hun hjælp og sparring på Legeteket til legetøj, der løbende kan understøtte Alfreds udvikling, og senest var det behovet for en cykel til sønnen, der fik hende til at lægge vejen forbi.

Endeløse rækker af hylder fyldt med alt fra puslespil og puttekasser til klodser og kuglebaner. Cykler med både to, tre og fire hjul står linet op på gulvet sammen med bolde, sanseregulerende dyner, veste og puder til at sidde på i et sindrigt system efter de præcise udfordringer, det enkelte stykke legetøj eller hjælpemiddel kan imødekomme.

Der er ikke mange ledige kvadratmeter gulv eller vægplads i kælderen under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV) i nærheden af Odense Universitetshospital, hvor Legeteket er placeret. Legeteket er ved første øjekast et sandt slaraffenland for børn og barnlige sjæle, men de store mængder farvestrålende legetøj indbyder ikke blot til leg. Hvert eneste produkt kan potentielt være en stor hjælp for et barn, der har sproglige, motoriske, sensoriske, kognitive eller sociale udfordringer.

Leder for Legeteket Pipper Holler har styret stedet med kærlig hånd i mere end 20 år, og med lys i øjnene åbner hun det ene skab efter det andet, tager noget frem og forklarer, hvordan det enkelte pædagogiske legetøj eller spil kan anvendes på flere måder og understøtte et barns udvikling, lige præcis hvor barnet er.

- Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov. Vi arbejder både praksisnært og håndgribeligt her. Der er ingen materialer, der i sig selv er vidundermaterialer. Det er processen og måden, vi anvender materialerne på, som kan være det, pointerer hun.

Pipper Holler forklarer, hvordan hun sammen med den enkelte forælder eller fagperson løbende evaluerer effekten af de materialer, hun har udlånt, og de taler sammen om, hvordan de optimalt set imødekommer næste naturlige skridt.

Legetøj, der både underholder og udvikler

Legeteket besøges både af sundhedsprofessionelle som ergoterapeuter, fysioterapeuter eller kommunale læringsmiljøkonsulenter, men også af forældre til børn med forskellige vanskeligheder, der har behov for at prøve et konkret hjælpemiddel af i en periode, eller som har brug for konkrete idéer til, hvordan de kan gribe en særlig udfordring an.

En af de forældre, der jævnligt besøger Legeteket, er Tina Kildegaard Hansen fra Ferritslev på Fyn. Hun og familien fik tilværelsen vendt godt og grundigt på hovedet, da de på barselsafsnittet fik beskeden om, at den nyfødte lillebror Alfred var født med Downs syndrom. Tina Kildegaard Hansen hjemmetræner nu treårige Alfred, og hun er taknemmelig for, at der findes et tilbud som Legeteket, hvor hun har mulighed for at få både hjælp og sparring til at finde lige præcis det, der er det rigtige for sønnen her og nu.

- Jeg kan ikke bare gå ind i en legetøjsbutik og se, hvad der passer til en bestemt alder, for det passer ikke nødvendigvis til, hvor Alfred er her og nu, forklarer hun, mens hun undersøger en række bøger, hun ikke tidligere er stødt på, og fortsætter:

- Vi har blandt andet lånt bøger med hjem med tegn til tale, som vi bruger til Alfred, der endnu ikke har et sprog, og vi har fået masser af gode tips til pædagogisk legetøj, der passer til hans udvikling.

Større krav til børnene giver øget behov

I daginstitutionerne står pædagogerne ofte med børn, der af den ene eller den anden årsag har brug for en hjælpende hånd til at tackle hverdagen. Det kan være motoriske udfordringer, men også sproglige eller sociale udfordringer kan gøre det svært at passe ind i rammerne i et almindeligt dagtilbud. Her er Legeteket en stor hjælp for de fagprofessionelle, der er ansat i kommunerne til at give netop institutionerne sparring og vejledning.

Læringsmiljøkonsulent Pernille Juel Lunde, der arbejder i Odense Kommune, besøger jævnligt Legeteket. Sammen med Pipper Holler bliver der rodet i skabe og på hylder, mens de to udveksler idéer og sparrer om, hvordan det pågældende barn vil kunne hjælpes bedst muligt.

- Vi oplever rigtig stor effekt af de ting, vi får hjælp til her på Legeteket. Jo mere vi kan pejle os ind på det enkelte barns behov, jo bedre kan vi hjælpe, og der er sparringen med Pipper helt uundværlig, forklarer hun.

Pipper Holler (t.v.) sparrer og idéudvikler jævnligt med Pernille Juel Lunde, der er læringsmiljøkonsulent i Odense Kommune.

Pipper Hollers mangeårige erfaring med området gør hende til en vidensbank af den anden verden, og hun har altid en ny idé eller et andet input til de mange forældre og fagpersoner, der lægger vejen forbi Legeteket. Og noget tyder på, at Pipper Holler ikke får mindre travlt de kommende år.

- Vi kan mærke, at behovet for vores hjælp stiger, fordi flere børn end tidligere har udfordringer med at passe ind i de rammer, de præsenteres for, og skal have en hjælpende hånd, siger hun.

- Der er langt flere børn end tidligere i daginstitutionerne, og der bliver stillet større krav end førhen til børnene i forhold til for eksempel skolestart. Børnene skal lære og kunne mere, og det skal de tidligere, supplerer Pernille Juel Lunde.

Konkret hjælp til valg af hjælpemidler

Hos Tina Kildegaard Hansen og Alfred er det lige nu udeleg, der er i fokus, og Alfred gør i øjeblikket villavejene usikre på sin nye cykel. Tina Kildegaard Hansen var i tvivl om, hvilken type cykel der var den helt rigtige, og havde brug for sparring til at vælge rigtigt.

- For at kunne søge om tilskud til hjælpemidler, skal man vide, præcis hvilken type hjælpemiddel man beder om. Det kan være en jungle at finde rundt i som forælder, så det var dejligt, at vi kunne prøve noget forskelligt af, før vi skulle sende en ansøgning ind, siger en tilfreds Tina Kildegaard Hansen.

Og Alfred? Han cykler glad derudad i forårssolen med mor Tina ved sin side.

Hjemme i Ferritslev cykler treårige Alfred af sted på den fine gule cykel. En cykel, familien har fået lov at låne med hjem for at prøve den af, inden de søgte om at købe den selv. Foto: Tina Kildegaard Hansen

APPFWU01V