Skip til primært indhold

Bor du på en forurenet boliggrund?

Der er forskellige forholdsregler og forpligtelser man skal være opmærksom på når man bor på en forurenet grund. Der er en række ting man selv kan gøre som beboer, for at nedsætte risikoen for at komme i kontakt med forureningen.

Rettigheder og forpligtelser når du bor på forurenet grund

Som ejer af en forurenet boliggrund har du en række muligheder for at få undersøgt og eventuelt fjernet forureningen på din grund. Du har også nogle pligter. Pligterne gælder også, hvis der blot er mistanke om, at grunden er forurenet.

Der følger både rettigheder og forpligtelser med, når du bor på forurenet grund.

Dine pligter, hvis din grund er forurenet

Som ejer af en forurenet grund har du nogle forpligtelser. De samme forpligtelser gælder, hvis der blot er mistanke om, at grunden er forurenet.

Ejeren af en forurenet eller muligt forurenet grund skal:

  • søge kommunen om tilladelse til at bygge, ombygge eller ændre anvendelse på grunden
  • anmelde flytning af jord til kommunen
  • anmelde fund af ny forurening til kommunen og
  • oplyse lejere eller købere om, at grunden er forurenet.

Reglerne er til for at sikre, at den forurenede jord bliver håndteret forsvarligt og ikke bliver spredt.

Dine rettigheder, hvis din boliggrund er forurenet

Som ejer af en forurenet boliggrund har du en række muligheder for at få undersøgt og eventuelt oprenset forureningen på din grund.

  • Du kan få foretaget en boligundersøgelse, hvis din grund er kortlagt, som muligt forurenet. 
  • Du kan anmode om optagelse i værditabsordningen, hvis din grund er kortlagt som forurenet. Du skal dog have købt grunden, uden at kende til forureningen.
  • Du kan vælge selv betale for en undersøgelse eller oprensning.

Du kan som hovedregel ikke blive pålagt at undersøge eller fjerne en forurening, hvis du ikke selv har forurenet den. Det gælder uanset om du ejer en bolig eller en virksomhed. Du kan dog komme til betale for undersøgelser og oprensning, hvis du ønsker at ændre anvendelse, bygge eller grave.

Køb og salg af forurenede boliggrunde

Når du sælger en grund, har du pligt til at oplyse, hvis grunden er forurenet. Har du købt en grund uden at vide den var forurenet, kan du søge om hjælp gennem værditabsordningen. 

APPFWU01V