Skip til primært indhold

Grønne krav til procedurepakker

Kan grønne krav i relevante udbud og indkøbsaftaler give mindre klimabelastende procedurepakker? Det under søger Region Syddanmark.

Til en operation bruges der store mængde engangsudstyr som kitler, afdækning, bakker, slanger, sakse m.m. Engangsudstyret er pakket i såkaldte procedurepakker, så det passer til de forskellige operationstyper. Efter en operation bliver alt indholdet i procedurepakken smidt ud.

Til en operation bruger lægerne forskelligt engangsudstyr, der er lavet af plastik, metal og tekstiler. Det kan fx være skåle, bakker, sprøjter, slanger, nåle, sakse, skalpeller, pincetter, elektronik og afdækning, kitler og servietter.

For at øge effektiviteten er udstyret samlet og klargjort i såkaldte procedurepakker, der er tilpasset de forskellige operationstyper og –procedurer.   

Mange forskellige procedurepakker

Der findes i alt 622 forskellige procedurepakker med engangsudstyr. Alt engangsudstyret skal kasseret, når procedurepakken er åbnet, og udstyret er brugt til én operation.

Der kan godt være indhold i pakkerne, som ikke bliver brugt, men selvom det er ubrugt, skal det af hygiejnemæssige årsager også kasseres, når operationen er overstået. 

420.000 procedurepakker om året

Hvert år bruges der ca. 420.000 procedurepakker på de syddanske sygehuse. De koster i alt ca. 57 mio. kr. 

Ser man på regionens samlede indkøb står de for over 75 pct. af regionens klimapåvirkning. Derfor arbejder Region Syddanmark målrettet med at stille grønne krav til indkøb, og ved at stille grønne krav i relevante udbud og indkøbsaftaler kan Region Syddanmark være med til at sikre, at indholdet i procedurepakkerne bliver mindre klimabelastende.

Grønne krav til procedurepakker skal være med til at:

  • fjerne udstyr fra procedurepakkerne, der ikke anvendes
  • udskifte fra engangs- til flergangsudstyr, hvor muligt
  • efterspørge udstyr, der kan genanvendes 
  • undgå, at udstyret indeholder unødig kemi
  • mindske affaldsmængden efter en operation
  • påvirke markedet til at producere grønnere produkter.

Sygehusene store forbrug af engangsudstyr skyldes bl.a., det store antal operatoner, der foretages. Ser man bare på antallet af hofte- og knæoperationer, blev der i 2022 opereret ca. 13.000 hofter og ca.10.000 knæ i Danmark.

APPFWU01V