Skip til primært indhold

Jord til råstofgrave

Det er forbudt at tilføre jord til nuværende og tidligere råstofgrave (jf. jordforureningslovens §52).

Regionsrådet kan give dispensation


Det er generelt forbudt at tilføre jord til nuværende og tidligere råstofgrave. Du kan dog indsende en ansøgning om dispensation til Klima og Ressourcer i Region Syddanmark. Herefter foretages en konkret vurdering på baggrund af blandt andet naturbeskyttelse, geologien på stedet og sammensætningen af den jord som ønskes tilført råstofgraven. På den baggrund afgør regionen, hvorvidt der kan opnås dispensation til jordtilførsel i den enkelte råstofgrav eller der skal meddeles afslag på ansøgningen.

Hvis din dispensation giver mulighed for jordtilførsel af ren jord, skal du udover de angivne vilkår til dokumentation, følge de retningslinjer om prøveudtagning og antallet af analyser, der er angivet i bilag 1 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1452 af 7/12-2015 om flytning af jord.

Online ansøgning:

Ansøgning om dispensation til tilførsel af ren jord i råstofgrave efter jordforureningslovens §52

Gældende §52 dispensationer

Se gældende §52 dispensationer til modtagelse af jord i råstofgrav.

Årlig indberetning af tilført jord:

Udfyld det digitale indberetningsskema

Når skemaet er udfyldt sendes det direkte til Region Syddanmark.

 

APPFWU02V