Skip til primært indhold

Samarbejde

At sikre grønne indkøb kræver tværgående samarbejde og vidensdeling – både i egen organisation og med regionens leverandører og samarbejdspartnere. Derfor har Region Syddanmark et ”grønt indkøbsteam”.

Region Syddanmarks ”grønne indkøbsteam” har til opgave at sikre grønne krav bliver tænkt ind i udbudsprocessen, og i indkøbsaftalerne. Teamet bidrager med viden, vejledning, koordinering og opfølgning på fremdrift. Derudover sørger teamet for at udarbejde værktøjer og er med til at drive tværgående projekter og indsatser. Teamet er organisatorisk placeret i Strategisk Indkøb og består af 3 medarbejdere med udbuds- og miljøfaglig baggrund.

Det grønne indkøbsteam samarbejder bl.a. med:

  • Category Managers i Strategisk Indkøb med sparring om grønne krav i udbud.   
  • De øvrige 4 regioner om fælles strategier, projekter og udbud og erfaringsudveksling. Det sker blandt andet gennem netværket ”grønne indkøbere”,
  • Regionens sygehuse og øvrige institutioner. Teamet har fokus på at forstå behovene på sygehusene og se hvilke muligheder, der er for grønne indkøb, og hjælpe sygehusene med fagligt input til deres individuelle grønne indsatser
  • Øvrige afdelinger der forestår indkøb og udbud
  • Potentielle og nuværende leverandører gennem markedsdialog i forbindelse med udbud, men også om retningen for regionens grønne indkøb.
  • Øvrige eksterne parter som Regionernes Fællesindkøb (RFI), Partnerskabet for offentlige grønne indkøb (POGI), Rejseholdet for grønne indkøb

Kontakt det grønne indkøbsteam i Strategisk Indkøb

Ditte Nicolajsen

Chefkonsulent, Rådgiver Grønne Indkøb

Strategisk Indkøb


29201685

Annie Hvolgaard Lauridsen

Civilingeniør, Rådgiver Grønne Indkøb

Strategisk Indkøb


2177 2462

Truc Kha Bechmann (barsel)

Rådgiver Grønne Indkøb

Strategisk Indkøb


2183 4031

Julia Pinstrup Rasch

Projektleder

Strategisk Indkøb


2343 3084
APPFWU01V