Skip til primært indhold

Campussamarbejder på ungdomsuddannelser

Der kommer færre unge i Region Syddanmark frem mod 2030. Udviklingen kalder på nye løsninger, hvis der også i fremtiden skal være gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark. Derfor arbejder Region Syddanmark for at understøtte nye campusdannelser og fusioner mellem mindre uddannelser.

Campussamarbejder kan være med til at løse udfordringen med faldende ungdomsårgange i Syddanmark

I de forgangne 10 år er ungdomsårgangene blevet mindre i 18 ud af 22 Syddanske kommuner. Samlet set er der omtrent 6.000 færre unge i 2020 sammenlignet med 2010. Frem mod 2030 forventes udviklingen at ramme samtlige kommuner, så der til den tid er omkring 14.000 færre unge i Syddanmark end i 2010. Udviklingen rammer særligt hårdt i Sydvestjylland, Sønderjylland, den syd- og vestlige del af Fyn og på øerne.

Det faldende elevgrundlag kan påvirke de syddanske uddannelsesudbud 

For uddannelsesinstitutionerne kan et faldende elevgrundlag betyde, at de må indskrænke deres udbud, fx i form af færre oprettede studieretninger eller grundforløb. I yderste konsekvens kan nogle udbud risikere helt at skulle lukke. Det svækker uddannelsesdækningen og kan betyde, at flere unge får længere transporttid til deres ungdomsuddannelse.

De faldende ungdomsårgange udfordrer i særlig grad erhvervsuddannelserne, hvor eleverne er spredt ud på en lang række forskellige uddannelser, og hvor elevtallet på den enkelte uddannelse i forvejen er
lavt.

Nye løsninger gennem campussamarbejder og andre samarbejdsformer

Udfordringen kalder på nye løsninger, hvis der også i fremtiden skal være gode uddannelsesmuligheder i hele Syddanmark. Sådanne løsninger kunne f.eks. være øget brug af campusdannelser, fusioner mellem
mindre uddannelsesinstitutioner eller andre samarbejdsformer.

Kontakt

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042
APPFWU01V